Arkivbild

Pengaregn över skånska museer

Skåne Sveriges Museer får 2 930 000 kronor i stöd från Svenska Postkodstiftelsen för ett nytt projekt som ska stärka museernas roll i det demokratiska samtalet.
I Skåne är det 29 medlemmar som får ta del av det beviljade stödet till projektet som börjar i höst.

Ett av skälen till att projektet beviljades medel från Svenska Postkodstiftelsen är att det anknyter till de globala målen för hållbar utveckling. Dessa handlar bland annat om utbildning för alla, minskad ojämlikhet, hållbara samhällen och inkludering.

– Vi har totalt 230 medlemmar runt om i landet. I Skåne har vi 29 medlemmar och alla kommer att få ta del av detta. Stödet ska användas för att stärka museernas roll i det öppna demokratiska samtalet och som en arena för angelägna frågor, säger mats Persson, generalsekreterare på Malmö Museer.

Det beviljade stödet från Svenska Postkodstiftelsen är på 2 930 000 kronor och går framtidsprojekt som ytterligare ska utveckla museernas verkan i samhället. Projektet tar fart i höst och kommer att fördjupa kunskapen om museernas betydelse i demokratiska samtalet och ta fram förslag på hur arbetet kan förstärkas. Målet är bland annat att ta fram en verktygslåda som kan ge inspiration och vara ett stöd för museerna i deras metodutveckling.

27,3 miljoner besök gjordes i svenska museer under 2017, enligt Myndigheten för kulturanalys.

– Genom de många museibesöken och den geografiska spridningen har museerna stor potential att verka positivt i samhället. Med det nya stödet kommer vi på sikt att kunna stärka mötet med besökarna ytterligare, helt i linje med den nya museilagen som pekar på museernas betydelse för demokratin, säger Mats Persson.

Följande museum får ta del av pengarna:
Birgit Nilsson museum
Charlotte Berlins museum
Dunkers kulturhus
Falsterbo museum
Fotevikens museum
Fredriksdals museer och trädg.
Hasse & Tage museet
Hörby museum
Helsingborgs museer
Järnvägens Museum Ängelholm
Kulturen i Lund
Kulturmagasinet Helsingborg
Landskrona museum
Lunds universitets Historiska Museum
Malmö idrottsmuseum
Malmö konstmuseum
Malmö museer
Moderna museet Malmö
Oscar Olsson museet
Regionmuseet Kristianstad
Skissernas museum i Lund
Statarmuseet i Skåne
Svaneholms slott
Toy World Sweden
Trelleborgs museum
Uppåkra arkeologiska center
Ystads konstmuseum
Ystads kulturhistoriska museum (Klostret)
Österlens museum

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×