Johan Karlzén.

Karlzén ny ordförande för SpmO

På landet

Johan Karlzén, styrelsemedlem sedan 2003, valdes till ny riksordförande för Föreningen Sveriges spannmålsodlare, SpmO vid årsmötet den 25 maj. Andra heta frågor under stämman var spannmålspriset och vildsvinsskador.

×