Fortsatt låg resistens i Sverige

På landet

Antibiotikaresistens är ovanlig hos svenska lantbruks- och sällskapsdjur, visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2017. Rapporten visar att de antibiotika som används fortfarande är effektiva mot de bakterier som orsakar sjukdom hos djur – men även mot tarmfloran från friska djur.
– Ett undantag är kyckling där bakterier med så kallad ESBL-resistens förekommer men där en minskning har skett sedan tidigare år. Bakterier med den allvarligare resistenstypen ESBLCARBA har däremot inte hittats hos några djur i Sverige, säger Oskar Nilsson, ansvarig för resistensövervakningen vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
– Resistensläget är överlag fortfarande bra, men vi måste fortsätta att vara vaksamma och fortlöpande övervaka situationen.

×