Fågelinfluensa hos fasaner

På landet

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv. Viruset är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige nyligen. Proverna är analyserade av Statens veterinärmedicinska anstalt.
– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner, säger Karin Åhl, ställföreträdande chef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.
När det gäller den smittade anläggningen för fasanuppfödning så har Jordbruksverket nu beslutat om tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till anläggningen

×