Foto: TT

Skånska män över 50 ska erbjudas PSA-test

SKÅNE Från och med nästa år ska alla skånska män mellan 50 och 70 år erbjudas PSA-test för att upptäcka prostatacancer. Det beslutet tas i dag av en enig hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Skåne.

Socialstyrelsen sa i februari i år nej till allmän screening för prostatacancer med motiveringen att nyttan inte överstiger de negativa konsekvenserna.

Däremot ansåg Socialstyrelsen att män bör få information om vilka tänkbara fördelar och nackdelar PSA-testning skulle kunna ha. PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen. Det är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, som finns naturligt i kroppen även hos friska män.

Om PSA-halten i blodet blir högre än normalt tyder det på sjukdom i prostatakörteln. Men det behöver inte vara cancer.

Källa: Cancerfonden

Varje år diagnostiseras cirka 1 500 skånska män med prostatacancer, och cirka 300 dör varje år av sjukdomen. Med det är prostatacancer den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män.

Men nu tar Region Skåne ett steg mot att bryta detta genom att erbjuda alla skånska män mellan 50 och 70 år att göra ett test för att mäta PSA-värdet.
– Känns bra att vi är eniga i det här beslutet. Det som vi i Liberalerna och Alliansen vänder oss emot är att vi la det här förslaget för tre år sedan, så beslutet kunde redan vara taget, säger Gilbert Tribo (L) som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Han menar att det är av största vikt att de skånska männen får det här erbjudandet, och det kommer att bli positivt för den skånska sjukvården.
– Med de här testerna kan vi se vilka män som ligger i riskzonen och ha uppföljning på dem. Men vi kan även se vilka som inte ligger i riskzonen och då behöver de inte gå och testa sig lika ofta som kanske är fallet nu, säger Gilbert Tribo.

Beslutet som tas i hälso- och sjukvårdsnämnden i dag innebär att det avsätts 800 000 kronor för att utveckla en databas för provtagningen och att det ska göras en pilotstudie i början av nästa år. Under hösten 2019 ska utskicken till cirka 150 000 skånska män göras.
Testen beräknas kosta cirka fem miljoner kronor årligen de första åren, och därefter åtta miljoner kronor.
– Vad jag vet så är vi först ut med den här formen av PSA-test. Några andra utreder det, men det är inga andra som tagit beslut om det ännu, säger Gilbert Tribo.

Socialstyrelsen sa i februari i år nej till allmän screening för prostatacancer med motiveringen att nyttan inte överstiger de negativa konsekvenserna.

Däremot ansåg Socialstyrelsen att män bör få information om vilka tänkbara fördelar och nackdelar PSA-testning skulle kunna ha. PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen. Det är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, som finns naturligt i kroppen även hos friska män.

Om PSA-halten i blodet blir högre än normalt tyder det på sjukdom i prostatakörteln. Men det behöver inte vara cancer.

Källa: Cancerfonden

Dagens fråga

Tänker du köpa en mobillåda till någon i julklapp?

Visa resultat

Loading ... Loading ...