Svensk Mink hade inget annat val än att avsäga sig sitt organisationsmedlemskap, menar vd Johan Dalén. Foto: Jakob Hydén

Avhopp efter höjd avgift

På landet Svensk mink och Sveriges biodlare lämnar sina platser som organisationsmedlemmar i LRF:s fullmäktige. Anledningen är att båda organisationerna har fått kraftigt höjda avgifter.

Johan Dalén, vd för Svensk mink, säger att organisationen inte hade något annat val än att avsäga sig organisationsmedlemskapet och istället bli intressemedlemmar. Det innebär att man från och med nu inte har några möjligheter att motionera eller rösta i LRF:s fullmäktige.

– Det var ett väldigt tråkigt beslut som helt och hållet är fattat på ekonomisk grund. Vi skulle ha fått betala över 100 000 kronor för att behålla vår motions- och rösträtt och det tycker vi helt enkelt inte att det är värt. Vi kan bara beklaga att man har valt att gå den här vägen, säger Johan Dalén.
Det förändrade medlemskapet kommer dock inte påverka samarbetet i övrigt, menar Johan Dalén.
– Vi har stor glädje av LRF och de har stor glädje av oss. Bara det senaste året har jag hållit en rad föreläsningar och utbildningar för LRF. Den här förändringen ska inte påverka vårt samarbete i övrigt. Vi har ett gott och ömsesidigt utbyte med LRF och det kommer inte förändras.

Även Sveriges Biodlares Riksförbund påverkas av LRF:s avgiftshöjning. Deras medlemsavgift höjs från 15 000 kronor till
125 000 kronor.
– Det är en väldigt kraftig höjning för en ideell organisation utan några stora ekonomiska muskler. Det är tråkigt för jag tror inte att höjningen spelar någon större roll för LRF, med sitt kapital och sin storlek, det påverkar ju inte deras verksamhet. För oss är det däremot en stor sak, vi kan helt enkelt inte lägga de pengarna för ett medlemskap och möjligheten till motionsrätt, säger Jonas Eriksson, förbundschef för Sveriges Biodlare.

– Beslutet är tråkigt. Är man med i en organisation så vill man självklart vara med och påverka. Vi är små, men jag tycker att vi har spelat en roll i att vara med och påverka svenskt lantbruk i rätt riktning.
LRF:s nya serviceavgifter innebär sammantaget att organisationens intäkter ökar med drygt 2 miljoner kronor. I tidningen ATL tillbakavisar LRF:s organisationsstrateg Anders Karlsson att förändringen skulle vara en strategi som genomförs för att tysta mindre organisationer.
– Nej, det är snarare så att tidigare har exempelvis Biodlarnas riksförbund haft oproportionerligt stort inflytande i LRF för en avgift på 12 000 kronor per år.
Länsförsäkringar och Sveriges Maskinringar blir nya organisationsmedlemmar.

×