Förutsättningarna för att öka produktionen av ädelgran i Skåne är mycket goda. Arkivbild
Martin Pettersson, doktor i skogsskötsel. Foto: Erling Fløistad
Julgranar odlas oftast på åkermark och sköts som en jordbruksgröda. Arkivbild

Tror på skånska julgranar

På landet Skåne har alla möjligheter att bli en mer framgångsrik region för produktion av julgranar. Men då krävs att markägare och konsumenter blir mer medvetna om fördelarna med en större inhemsk produktion. Det menar Martin Pettersson som doktorerat i ämnet.

Gunnars Granar störst
En av de största julgransodlarna i Sverige är Gunnars Granar i Degeberga i nordöstra Skåne. Här produceras cirka 50 000 julgranar på 140 hektar. Huvuddelen är kungsgran (Abies nordmanniana) som skördas efter 8-12 år. En fjärdedel går på export till bland annat Schweiz, Tyskland och Norge. Julgransmarknaden i Europa omsätter cirka 75 miljoner granar.
Källa: skogssverige.se

Martin Petterssons avhandling är den första i sitt slag i Sverige. Ursprungligen var tanken att han skulle fokusera enbart på sjukdomar som kan drabba julgranar.
– Men så noterade jag att Sverige producerar så få julgranar om man jämför med Danmark och Norge. Jag tyckte att det var konstigt när vi ändå är ett sånt stort land med skogsbruk. Ikea sålde till exempel bara danska granar i julas. Det är bara Danmark som klarar av att försörja Ikea, säger Martin Pettersson.
Varför är Danmark så långt framme med julgranar?
– Jag vet inte, men de är rent allmänt väldigt bra på att producera mycket värde på liten yta.

En fördel med julgranar är att behovet i princip är det samma från år till år. I Sverige säljs lite mer än tre miljoner granar årligen och den siffran är rätt konstant.
Martin Pettersson ser att Sverige har flera möjligheter till att utveckla sin produktion.
Det finns bra mark att odla på i Sverige som är billigare än i Danmark, dessutom är Sverige inte drabbat av allvarliga sjukdomar som ädelgranskräftan som finns i Danmark och Norge eller Phytophthora, rotröta, som är ett stort problem i USA.

– Dessutom är det en allmän trend bland konsumenter att man vill stödja svenskt och hellre köper närproducerat än importerat. Men det skulle behövas ett större intresse. Idag pratar man om julgranar ett par veckor just innan jul, säger Martin Pettersson.

I sin forskning har Martin Pettersson flera gånger besökt North Carolina i USA. I delstaten finns 1 300 odlare som omsätter omkring 850 miljoner kronor om året. Något som fungerar bra här är odlarnas samarbete med forskningen, vilket Martin Pettersson hoppas att man ska kunna utveckla även i Sverige.
I North Carolina odlas mest ädelgranar. Denna typ av gran är populär där, liksom här, på grund av sin vackra färg, sin goda doft och för att barren sitter kvar längre.

I Sverige odlas i princip bara ädelgran i Skåne. Detta beror på att alla ädelgransplantor kommer från Danmark, är anpassade till danska förutsättningar och är känsliga för frost längre norrut. Martin Pettersson anser att man måste ändra på detta ifall Sverige ska kunna bygga upp en egen storskalig produktion.

– Vi behöver etablera svenska provenienser, som är anpassade efter svenska förhållanden, och fröplantager. Det skulle minska beroendet av import och öka vår konkurrenskraft. Det finns också alltid en risk när man importerar växter att det kan följa med skadegörare, som svampar, bakterier och insekter, som annars inte förekommer här naturligt och som kan hota våra ekosystem, säger Martin Pettersson.
Vilka andra fördelar finns det med att odla julgran?
– Många tycker att det är kul. Likt en äppelodling kräver julgranar mycket skötsel så det är både aktivt och involverande.

Gunnars Granar störst
En av de största julgransodlarna i Sverige är Gunnars Granar i Degeberga i nordöstra Skåne. Här produceras cirka 50 000 julgranar på 140 hektar. Huvuddelen är kungsgran (Abies nordmanniana) som skördas efter 8-12 år. En fjärdedel går på export till bland annat Schweiz, Tyskland och Norge. Julgransmarknaden i Europa omsätter cirka 75 miljoner granar.
Källa: skogssverige.se

×