Staket ska stoppa smittade grisar

På landet

Polen har beslutat att bygga ett staket längs sin östra gräns för att förhindra att fler vildsvin smittade med afrikansk svinpest tar sig in i landet. Det två meter höga och 120 mil långa staketet beräknas kosta drygt en halv miljard kronor och ska stå klart 2020.
Men åtgärden möter nu kritik från företrädare för den polska grisnäringen som menar att den kommer allt för sent. Det första fallet av svinpest i Polen upptäcktes redan 2014 och redan då skulle staketet ha byggts menar företrädaren. Även Danmark planerar att bygga ett vildsvinsstaket längs sin tyska gräns.

×