Fossilfri omställning minskar sårbarheten

På landet

Ett skifte till ett mer fossilfritt lantbruk skulle inte bara gynna miljön utan också minska Sveriges sårbarhet i händelse av kris. Det visar en färsk rapport från SLU.

Författaren Camilla Eriksson menar att en återupprättad livsmedelsberedskap måste se annorlunda ut jämfört med under kalla kriget, bland annat på grund av beroendet av högteknologiska maskiner och täta livsmedelstransporter. Men de nya tiderna erbjuder också möjligheter, menar hon.
– I stället för att lagra konstgödsel och diesel som gjordes under kalla kriget, har vi möjlighet nu att ställa om livsmedelsproduktionen till alternativa drivmedel och gödselmedel som kan produceras i Sverige. Detta har föreslagits som åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, men skulle även minska sårbarheten vid kris eller krig, säger Camilla Eriksson.

×