Affären har väckt protester på flera håll i världen.

Kritiserad storaffär genomförd

På landet

Bayers köp av den amerikanska lantbruksjätten Monsanto har nu slutförts. I början på juni meddelade den tyska kemikoncernen att de hade fått alla nödvändiga tillstånd för köpet.
Köpet har oroat lantbrukare som bland annat menar att det kan innebär ökade priser. Bayer och Monsanto har från sitt håll hävdat att köpet istället kommer hjälpa lantbrukare världen över att odla näringsrik mat på ett hållbart sätt och dessutom gynna innovation inom de gröna näringarna.
Enligt uppgift är affären värd drygt 60 miljarder dollar, motsvarande över 500 miljarder kronor.

×