21-åring ny ägare till storgods

På landet

21-årige studenten Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn är ny ägare till godset Hvidkild på Fyn, värderat till en kvarts miljard danska kronor.
Han är son till nuvarande ägaren greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.
Hvidkild består av 66 egendomar och har en total åkerareal på 850 hektar och runt 1500 hektar skog.

×