Politikerna i stadsbyggnadsnämnden kan tänka sig att säga ja till en rivning av den här byggnaden i Limhamn.

Saluhall ansöker om bygglov

MALMÖ Personerna bakom satsningen på en saluhall i Limhamn går ett steg vidare och ansöker om bygglov. Projektet hotas av ett muntligt besked om att den befintliga byggnaden inte bör rivas.

För mer än 1,5 år sedan presenterades planerna på en saluhall vid Strandgatan i Limhamn, Fastigheten är byggd omkring 1914 och ligger granne med Limhamns fiskrökeri.

– Vi tycker att det hade blivit en trevlig kombination att kunna handla både fisk, kött och grönsaker intill varandra.
– Tanken är att saluhallen ska bli en samlingsplats och att det även ska finnas en servering där, förklarar arkitekt Lars Asklund som ritat den nya byggnad som ägaren Hanne Lundström vill få bygglov för.

I dag står huset tomt men här har tidigare varit försäljning av både oljor, och båttillbehör och tillverkning och försäljning av båtmotorer.
Lars och Hanne Lundström har tagit tillvara trämodeller för tillverkning av motor- och maskindelar som funnits i huset. De ska följa med in i den nya byggnaden som en historisk berättelse.
– Att bygga om det befintliga huset fungerar inte och blir för dyrt. Vi har fått massor av positiva kommentarer på den här satsningen och ingen i Limhamn verkar vara angelägen om att det här huset ska bevaras.
– Limhamnsborna vill istället att det görs något trevligt på den här platsen. Tyvärr verkar det i nuläget som att kommunen inte har samma uppfattning som vi, menar Lars Asklund.

Han har av en handläggare på stadsbyggnadskontoret fått besked om att den befintliga fastigheten bör bevaras.
I dagarna lämnade han in en bygglovsansökan. Nu vill han att den ska behandlas av stadsbyggnadsnämnden.
– Jag vill ha upp frågan till politisk nivå så fort som möjligt och hoppas givetvis på ett positivt besked av nämnden.
Stadsbyggnadskontoret har inte hunnit behandla bygglovsansökan eftersom den precis kommit in. Kontoret kommer i sin handläggning av ärendet att ta ställning till om förutsättningarna för rivningslov är uppfyllda.
Plan- och bygglagen säger att rivningslov kan ges för en åtgärd som avser byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Rivningslov kan inte ges för en byggnad som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×