På Höörs kommuns hemsida finns en interaktiv karta där man kan kolla in den nya översiktsplanen. bild: Höörs kommun

Så ska Höör utvecklas till 2035

Höör Förtätning i framförallt Höörs tätort men också osäkerhet kring den framtida dragningen av riksväg 23 – det var några av de punkter som lyftes när den nya översiktsplanen klubbades igenom på onsdagen.

Det var högtidlig stämning på onsdagskvällens kommunfullmäktige när den nya översiktsplanen antogs.
– Det här är mandatperiodens viktigaste fråga. Och den roligaste, sa Fredrik Hanell (MP) i talarstolen.
Översiktsplanen talar om hur kommunen vill att tätort och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation.
– Det är det instrument som visar vägen framåt, uttryckte Lars-Olof Andersson (C) det i talarstolen.
Den nya översiktsplanen har kommunen jobbat med sedan 2012 och kommer att gälla fram till 2035.
– Sug på den. Det är 17 år från nu. Det innebär att den som föddes förra året kan sitta och ta beslut om en ny översiktsplan. Det här kommer få konsekvenser långt framöver så det är verkligen högtidligt, sa Camilla Källström (M).

Men vad är det då som skiljer sig i den nya översiktsplanen jämfört med den tidigare?
– I det stora hela inte så väldigt mycket, sa Lars-Olof Andersson (C).
– Det jag skulle vilja lyfta fram är förtätning. I den nya översiktsplanen utnyttjar man ytor och då framförallt i Höörs tätort. Byggandedelen kanske är det mest centrala i översiktsplanen, fortsatte Andersson.

På kommunens hemsida kan man se hela planen. Där har framtida bebyggelseområden markerats utifrån om där planeras byggas på kort sikt, medellång sikt eller lång sikt.
Områden där det planeras byggas på kort sikt är västra stationsområdet samt Maglehill, sidan om vägen ut mot Maglasäte. Ett annat område som pekas ut som utbyggnadsområde på kort sikt är ”Campus Sätofta” som ligger nära Sätoftaskolan. I direkt anknytning till det befintliga skolområdet planeras det byggas en ny förskola med åtta avdelningar. I områdets västra del kan, enligt planen, runt 40 bostäder rymmas i form av radhus och marklägenheter.
Områden där det kan byggas på lång sikt är bland annat västra Stenskogen och den del av västra stationsområdet där XL Bygg ligger.

Infarten till Fogdarödsslingan från väg 13 pekas ut som en trafikfara. Den är inte säker för varken cyklister, bilister eller joggare, står det i planen.
”Det behöver anläggas någon form av mer trafiksäker korsningspunkt för oskyddade trafikanter, om inte förr så i samband med utbyggnad av cykelväg längs väg 13.” står det vidare.

Det finns en del osäkerheter när det gäller den nya planen. Trafikverket planerar att leda om riksväg 23, som i dag anses vara en av de hundra farligaste vägsträckorna i landet, via Hörby till E22. Men exakt var vägen kommer gå är ännu oklart.
Ett annat osäkerhetsmoment är den höghastighetsjärnväg som Trafikverket planerar mellan Malmö och Stockholm.
– Var den kommer gå är inte bestämt, men med all sannolikhet kommer den påverka oss, sa Lars-Olof Andersson (C) i talarstolen.
Fredrik Hanell (MP) var mycket nöjd med de positiva ord översiktsplanen fått från länsstyrelsen.

– Det är inte så vanligt att länsstyrelsen uttrycker sig så här positivt till en översiktsplan och ger oss en high-five, sa Hanell.
Länsstyrelsen skriver bland annat i sin bedömning att de ställer sig mycket positiva till ”det omfattande arbete och den höga ambition som Höörs kommun tillägnar sitt översiktsplanearbete”.

Efter att kommunfullmäktiges ordförande slagit klubban i bordet och alltså antagit översiktsplanen, utbröt applåder i salen.

Dagens fråga

Är du stressad över julen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev