22-åring döms för fusk på högskoleprovet

En 22-åring man har dömts till för högskoleprovsfusk. Enligt de provansvariga är oddsen en 1 på 1000 miljoner att han inte har använt sig av otillåtna hjälpmedel.

De senaste åren har ett stort antal fall av fusk på högskoleprovet förekommit.
När universitets- och högskolerådet, UHR, övertog ansvaret för provet 2013 och har sedan vidtagit åtgärder för att sätta stopp för bruket av otillåtna hjälpmedel vid proven, vilket ofta utgörs av små hörsnäckor kopplade till en sambandscentral varifrån svaren på testfrågorna presenteras mot betalning.
En av dessa åtgärder var att en ny paragraf skulle införas i högskoleprovet – det vill säga att provskrivaren innan provtillfället skulle bekräfta att hen ”på heder och samvete intygar att inte använda sig av otillåtna hjälpmedel”.

I våras fälldes så för första gången en provskrivare för att ha brutit mot paragrafen ifråga, en man i 20-årsåldern som dömdes till dagsböter för förseelsen.
Under torsdagen gick ytterligare en fuskare samma oblida öde till mötes, efter att ha befunnits skyldig till osann försäkran av Malmö tingsrätt.
Högskoleprovsfuskaren, en 22-årig man, genomförde provet 2016, och UHR har genom statistiska uträkningar lyckats leda i bevis att han omöjligtvis kan ha lyckats uppnå ett så strålande testresultat som han uppvisat enbart utrustad med penna, radergummi, överstrykningspenna och linjal – alltså de av myndigheten tillåtna provhjälpmedlen.

Med andra ord: 22-åringen har inte ertappats att fuska, och inte heller har bevis kunnat framläggas för tingsrätten att han har använt sig av otillåtna hjälpmedel.
Men UHR fattade misstanke mot mannen efter att myndigheten analyserat ett urval av de tio procent av provdeltagarna som har presterat bäst på den första verbala delen av provet, vilka har uppvisat en ”onormal skillnad i resultat” i fråga om de två följande kvantitativa delarna.
22-åringen utmärkte sig i analysen eftersom hans resultatet på provets tre första delmoment var näranog fläckfritt, medan resultatet på den fjärde delen var långt under genomsnittet.
Dessutom hade han genomfört provet året dessförinnan, under vilket hans resultat hade uppgått till 0.4, vilket är ungefär samma resultat som man slumpvis kryssar för den första rutan i varje fråga.

UHR har räknat ut att sannolikheten för att 22-åringen skulle kunna nå det uppseendeväckande resultatet under det aktuella provtillfället är 1 på 1000 miljoner, en omständighet som tingsrätten betraktar som ”besvärande” för honom.
22-åringens förklaring till det avvikande resultatet, att han drabbades av näsblod under provets sista etapp, och bakgrunden till hans utveckling från det ena provtillfället till det andra, att han gått på Komvux och studerat högskoleprovsböcker, har heller inte bedömts som trovärdiga.
Mot bakgrund av detta har tingsrätten slagit fast att 22-åringen är en fuskare, och han har dömts till dagsböter. Han nekar dock fortsatt till anklagelserna.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×