Förskolan måste ha fler lokaler om vi menar allvar med att minska antalet barn i grupperna, enligt Laila Olsen (S). ARKIVBILD
Laila Olsen (S) skrev motionen som väckt reaktioner.

Mindre barngrupper kräver fler lokaler

STAFFANSTORP Kommunala förskolor tar ett stort ansvar för att alla barn ska få plats inom fyra månader vilket resulterar i överinskrivningar.
Samtidigt kan de fristående förskolorna välja att ha mindre barngrupper.

Det här är en modell som behöver ses över, menar Laila Olsen (S) och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden har uppdaterat sin lokalförsörjningsplan och behovet av fler platser i både skola och förskola är stort framöver, vilket SkD redan berättat i en artikel.
Socialdemokraterna i nämnden vill öka antalet platser i förskola och skola mer jämfört med alliansens förslag.
– I förskolan måste tillgången på lokaler ökas om vi menar allvar med att sänka barnantalet i grupperna, säger Laila Olsen.

De kommunala förskolorna tar stort ansvar när det gäller att alla barn ska få en förskoleplats inom fyra månader, menar hon.
– Det ger en överinskrivning av barn jämfört med det antal som lokalerna en gång var byggda för.
Enligt Laila Olsen har en del förskolor idag 50 procent fler barn i lokalerna jämfört med vad de hade när de startade på 80-talet.

– Här kan jag se att de fristående förskolorna väljer att ha mindre barngrupper vilket de kan ha ekonomi för, eftersom lokalersättningen till de fristående förskolorna ökat väsentligt de senaste åren då den är beräknad på kommunens snitthyror som ökat när vi byggt mycket nytt.
– Vi behöver se över denna modell då det nu är tillåtet att ge de fristående förskolorna verklig lokalhyra istället, säger Laila Olsen.
När det gäller skolan så tror Socialdemokraterna inte att den prognos som tagits fram är tillräcklig.
Norra skolan kommer inte att räcka till. Fler platser kommer att behövas i norra Staffanstorp.
– Med tanke på att nya äldreboende och trygghetslägenheter byggs så kommer villorna där pensionärer bor idag i detta område med all säkerhet säljas till barnfamiljer, säger Laila Olsen (S).

– Vårt förslag är att Borggårdsskolan är kvar som en ”satellitskola” med årskurs 0-2 till Norra skolan. Jag tror det är tryggare för de små barnen med skolstart på en liten skola.
Sina förslag lade Laila Olsen fram vid barn- och utbildningsnämndens senaste möte men röstades ner av alliansen och SD. Miljöpartiet röstade med Socialdemokraterna.

Laila Olsen yrkade också att nämnden ska begära 8 720 000 kronor mer i sin budget i år för att kunna möta det ökade behovet av platser i skola och förskola.
Nämnden prognostiserar ett underskott på ungefär den summan och orsakerna är främst demografiska förändringar, det vill säga fler barn.
Inte heller det S-yrkandet fick gehör av alliansen.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×