Så här kan Forum Medicum komma att gestaltas. Illustration: Henning Larsen Architects

Medicinarutbildningen samlas på en plats

Lund Genom en tillbyggnad av BMC, Biomedicinskt centrum, kan all utbildning vid Medicinska fakulteten i Lund plus en stor del av forskningen samlas på samma plats samtidigt som Sölvegatan får ett lyft.

Byggnadsnämnden har nu beslutat om samråd för den ändrade detaljplan som är förutsättningen.
Forum Medicum skapas genom att en ny byggnad uppförs mot Sölvegatan och kopplar samman den befintliga bebyggelsen.

Totalt tillkommer 14 000 kvadratmeter byggnadsyta och planändringen handlar om ändrad markanvändning samt ökad exploateringsnivå.
Fastighetsägaren Akademiska Hus har tillsammans med Lunds universitet genomfört ett så kallat parallellt uppdrag med tre arkitektkontor.
Det gestaltningsförslag som sedan valdes ut har utformats av Henning Larsen Architects.

Forum Medicum får ett strategiskt läge gentemot Kunskapsstråket och Sjukhusstråket (Remissgatan) och tanken är att bottenvåningarna, med publika utrymmen, ska vändas mot Kunskapsstråket på Sölvegatan.
– Forum Medicum är en viktig strategisk framtidssatsning för Medicinska fakulteten som vi hoppas ska leda till fruktsamma samarbeten mellan våra olika discipliner och ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt, säger Erik Renström, dekan vid fakulteten, i ett pressmeddelande.
Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) ser satsningen som glädjande:
– Detta kan lyfta hela Sölvegatan – Forum Medicum har goda förutsättningar att tävla med Lux och Skissernas museum i gestaltning och kan göra Lund ännu trevligare och mer spännande att leva, studera och arbeta i.
Planförslaget bygger på ramprogrammet från 2010.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×