Kulturen får av allt att döma vara kvar i Esarps gamla skola.
Här finns Theodor Jönssos hela kvarlåtenskap bevarad.

Nytt beslut räddar Kulturforum Esarp

STAFFANSTORP Efter hot om uppsägning och flytt finns det nu en majoritet bland politiker i Staffanstorp för att bevara Theodor Jönssons konstnärsarv i Esarps gamla skola.

Magnus Lunderquist (KD) väckte ett initiativärende i kultur- och fritidsnämnden. Han yrkade att nämnden skulle besluta att göra ett uttalande om att bevara Theodor Jönssons Stiftelse i Esarp.

– Vi ville att uttalandet tas nu så får tjänstemän och stiftelse tid på sig till nästa nämndmöte i september att presentera en lösning för hur verksamheten i Esarp ska se ut, säger Magnus Lunderquist.
Han fick i nämnden stöd av både Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Miljöpartiet och Liberalerna. Moderaterna ville vänta med uttalandet och först bereda ärendet, men röstades ner av övriga.

Redan tidigare har S också lämnat in en motion om att bevara Kulturforum Esarp i Esarps gamla skola, en motion som är under behandling.
– Jag upplever att det finns en majoritet för att bevara Theodor Jönssons kvarlåtenskap, säger Magnus Lunderquist.
– Jag tyckte det var viktigt att komma till beslut nu, ärendet har pågått länge och vi behöver ett besked.
– Egentligen tycker jag det borde tas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, men så har ej skett, tillägger han.
Theodor Jönssons hem och ateljé är ett av få konstnärshem i landet som finns kvar intakt.
– Det är viktigt att vi slår vakt om det, det är vår historia. Det är vår skyldighet som politiker att göra kulturen möjlig. Och Esarp kan bli så mycket mer. Jag tror inte heller det behöver bli jättedyrt att ta vara på det här kulturarvet, säger Magnus Lunderquist.
Uppsägningen av Kulturforum Esarp drabbade Theodor Jönssons Stiftelse och även övriga som använder lokalerna i Esarps gamla skola, hårt när den kom. Tanken var att bygga bostäder i skolan och kulturen skulle få flytta ut, okänt vart.

Sen dess har både kulturföreträdare med flera talat sig varma för att bevara Kulturforum Esarp.
Den uppsägning som förelades stiftelsestyrelsen i september 2017 har också förklarats ogiltig av Hyresnämnden. Och nu har en majoritet av politikerna i kultur- och fritidsnämnden uttalat att arvet ska bevaras på plats i Esarp.

Theodor Jönsson testamenterade all sin kvarlåtenskap till kommunfullmäktige som tagit emot gåvan och därmed också ansvaret att förvalta arvet, påpekade bland andra stiftelsens ordförande Bo Polsten som stridit för att Kulturforum Esarp ska få vara kvar.
I våras arrangerades också en utställning med flera konstnärer med Esarpsanknytning i skolan. Den blev mycket välbesökt och utställningstiden fick förlängas.
I Esarp finns också kommunen skolmuseum.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×