Olycka på E6 – trafiken påverkas

Vid 09.20-tiden körde en bil av vägen på E6 vid Borgeby.

Olyckan skedde i södergående riktning. Trafiken på sträckan påverkades kraftigt av händelsen.

Ingen ska ha skadats fysiskt vid olyckan.