Brister kan bli dyrt för privat förskola

STAFFANSTORP Privata Maria förskola i Hjärup får ett vitesföreläggande på 75 000 kronor.
Senast den 18 juni ska man ha åtgärdat de brister kommunens utbildningsförvaltning konstaterat.

En majoritet i barn- och utbildningsnämnden beslöt om vitesföreläggandet vid senaste mötet.

Ledamöterna från S, MP och SD ville återkalla godkännandet för verksamheten. Men majoriteten valde ett vitesföreläggande för att ge förskolan ännu en chans att åtgärda bristerna.
– Vi är positivt inställda till alternativa utförare i kommunen, säger nämndens ordförande Nino Vidovic (M).
– Samtidigt ställer vi krav på kvalitet och vår förvaltning har konstaterat att förskolans systematiska arbete behöver förstärkas.
Detta har påpekats för förskolan vid flera tillfällen och den har haft tid på sig att göra det som krävs.
– Vitesföreläggande är aldrig den första åtgärd vi tar till, tvärtom. Men förskolan är inte helt framme när det gäller det kvalitetsmässiga arbetet. Det kan gälla allt från pedagogik till arbetsmiljö och annat.
– Förskolan har haft tillfälle och fått stöd för att åtgärda detta. Därför är vi tydliga och sätter ner foten nu, säger Nino Vidovic.
SkD har varit i kontakt med förskolans företrädare som avböjt att kommentera vitesföreläggandet.
Förskolan får nu bara fram till 18 juni på sig att visa att allt fungerar enligt kraven. Är allt åtgärdat kanske viteshotet inte behöver omsättas i handling.
– Skulle bristerna trots allt vara kvar ansöker vi hos förvaltningsrätten om att döma ut vitet, säger Nino Vidovic.

I sista hand kan nämnden sen besluta om verksamhetsförbud i kommunen för förskolan.
Den vägen ville S och MP ta redan nu och även SD röstade för det, men majoritetens förslag vann med sex röster mot fem.
Maria förskola är en liten förskola som startade efter årsskiftet i Hjärup. Redan inför starten var S-ledamöterna i nämnden tveksamma.
– När ansökan lämnades in röstade vi nej till deras önskan att etablera sig. Ansökan höll, enligt vår uppfattning, inte den kvalitet som vi vill ha i våra verksamheter, säger Laila Olsen (S).

– Ansökan fick kompletteras flera gånger. Bland annat var den planerade bemanningen låg och en hållbar lösning vid frånvaro fanns inte. När sen en första granskning gjordes efter någon månad visade det sig att vi hade rätt i våra farhågor.
– De förskolor som vi godkänner och har tillsyn över i Staffanstorp ska hålla en hög kvalitet. Föräldrar ska kunna lita på att alla förskolor är bra förskolor, säger Laila Olsen.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×