Tre vann idétävling om Observatoriet

Lund Bryggeri och restaurang, astronomiskt museum med kafé eller interaktiv lärmiljö.

De här är de tre idéer för Observatoriets framtida användning som kommunen nu kommer att gå vidare med.
Det kom in ett 30-tal förslag till idétävlingen som avslutades i slutet av maj.

Därefter har en jury bestående av kommunpolitiker och förvaltningschefer gjort en bedömning där genomförbarhet, attraktivitet och tillgänglighet varit utgångspunkterna.
Även respekten för kulturmiljön och byggnadernas historiska värden har vägts in.
Efter sommaren ska kommunen inleda diskussioner med vinnarna för att få en bättre bild av exempelvis genomförandemöjligheter och kostnader, och därefter fattas beslut om Observatoriets framtid.

Förslaget om ett astronomiskt museum kommer från föreningen Gamla Lund.
Tanken är att observatoriebyggnaden återfår ursprungliga inventarier, att planetarium och datamuseum inrättas i Räknehuset och att det skapas ett kafé i portvaktshuset.

I sin motivering lyfter juryn fram den goda historiska förankringen och den varsamma inställningen till platsen.
Förslaget Observatoriets bryggeri och restaurang omfattar restaurang med rymdtema i observatoriebyggnaden och mikrobryggeri i Seismografhuset. Mellan dem byggs en inglasad uteservering.
Att det skapas en ny funktion i Stadsparken samtidigt som området vitaliseras, även kvällstid, är det som juryn fastnat för, liksom kopplingen till den levande stadsmiljön.
Det tredje vinnarförslaget heter Observatoriet Eduscape i Lund. Tanken är att skolklasser ska ta sig an problemlösning i interaktiv lärmiljö samtidigt som byggnaden under kvällar och helger används av eventbolag som riktar sig mot företag och allmänhet.

Här pekar juryn på bredden och nyskapandet, med koppling både till Lunds identitet och till parken.
Samtliga förslag som kom in presenteras den 18 juni genom en idébank på lund.se/observatorietavling.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×