Maria Norrby, Malmö stad, Mikael Jung, Finsam, Ann Walestrand, försäkringskassan, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Aleksandra Garbeska, arbetsförmedlingen. Foto: Johanna Stenberg

Stort projekt ska minska arbetslöshet

Malmö Fyra myndigheter går nu samman för att i team komma till rätta med arbetslösheten. Målet är att 1 500 arbetslösa Malmöbor ska få jobb.

Var tredje Malmöbo i arbetsför ålder är utan jobb. Långa handläggningstider och arbetslösa som hamnar i kläm mellan olika myndigheters krav och bristande kommunikation har länge varit ett problem.
Under tisdagen presenterades ett nytt projekt där arbetsförmedlingen, Malmö stad, primärvården och försäkringskassan går samman i gemensamma team för att hjälpa Malmöbor att komma i arbete.

Projektet som går under namnet Malmökraften sjösattes redan i april och i dag arbetar 40 personer från de olika myndigheterna i projektet med 1 000 arbetssökande.
Planen är att projektet ska omfatta minst 4 000 av Malmös 7 000 arbetslösa. Målet är att 1 500 av dessa ska få jobb eller utbildning.
Tidigare har varje myndighet arbetat separat och den arbetslöse har själv fått sköta kontakten med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vården.
– Det har skapat en frustration hos individer. Det här är en kraftsamling där vi utgår från individens behov, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Projektet kommer att pågå i två år och ska utvärderas löpande av den externa myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (IFS), som sedan kommer med en rapport när projekttiden är slut.
Malmö är först ut i landet med ett samarbete i den här skalan.
– Malmöbornas behov ser inte ut som rikssnittet. Vi ville ha den här piloten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
– Att fyra myndigheter ställer sig bakom ett gemensamt mål och vill kraftsamla för att sänka Malmös arbetslöshet är ganska unikt, säger Aleksandra Garbeska, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen i Malmö.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×