Nytt material om Stadshallen

Lund Kommunkontoret har nu förtydligat den framtida affärsmodellen för Stadshallen och preciserat investerings- och underhållsplanen.

Ärendet var uppe för beslut i kommunfullmäktige i april, men efter förslag från M, KD, C och SD blev det minoritetsåterremiss för att ytterligare underlag skulle tas fram.
Kommunstyrelsen tar upp frågan på nytt i nästa vecka och sedan går ärendet tillbaka till fullmäktige.
Om inget parti ändrar uppfattning utifrån det nya underlaget finns det en klar majoritet för att genomföra det så kallade utvecklingsalternativet.

Utgångspunkten är då att Stadshallen ska bli en mer levande mötesplats med restaurang och verksamhet som möten och kulturella aktiviteter nästan dygnet runt.
Enligt det aktuella förslaget ska upphandling av en professionell huvudansvarig operatör genomföras.
Kostnaden för det eftersatta underhållet beräknas till 100 miljoner kronor. Det omfattar bland annat ny golvuppbyggnad i konsertsalen och sessionssalen, ny stolsinredning i konsertsalen, nya ytskikt, nya eller renoverade hissar och nya tekniska installationer.

För ombyggnad utifrån utvecklingsalternativet krävs ytterligare 55 miljoner, bland för bygge av restaurang med kök, fler hissar, fler toaletter, större förråd och en ny passage mellan Botulfsplatsen och Stadshallens foajé.
Det alternativet innebär en årshyra på 17 miljoner kronor medan 100-miljonerslösningen ger en hyra på 13 miljoner per år.
För närvarande uppgår hyresintäkterna till åtta miljoner kronor per år medan en marknadsmässig hyra för en operatör beräknas komma att ligga på 10-12 miljoner.
Det innebär en ökad kostnad för kommunen med fem-sju miljoner kronor, enligt kommunkontoret.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×