Miljöpartiets vision är en stad med cyklar och kollektivtrafik. bild: Miljöpartiet

MP: Trängselskatt ska minska bilismen

Malmö Utökad kollektivtrafik, trängselavgift och supercykelstråk är några av Miljöpartiets förslag i ett omfattande trafikpolitiskt program för att minska biltrafiken i Malmö.

Antalet bilar måste minska om vi ska klara av att nå klimatmålen och minska utsläppen, slår Miljöpartiet fast.
– Det finns ett stort antal bilar som släpper ut en stor mängd avgaser. framförallt äldre dieselbilar, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö.

2030 ska cykeln vara det fordon Malmöborna väljer i första hand. Partiet vill därför satsa på tio supercykelstråk, breda gator som det går fort och lätt att ta sig fram på med cykel. Köpenhamn och Nederländerna är föregångare som man har sneglat på.
– Det här är något vi går till val på, men redan i denna budgeten har vi avsatt 30 miljoner till att utöka cykelnätverket.
Miljöpartiet vill också satsa på spårvagnar i Malmö. Spårväg mellan Västra hamnen och Lindängen skulle kosta 2,7 miljarder kronor och Västra hamnen till Rosengård 1,52 miljarder.
– Vi vill se tre spårvägar, men två är utredda. I Storstadsavtalet röstade regionen nej.

Hur ska ni finansiera allt det här?
– Vi vill införa trängselavgifter. Vi lutar oss mot en undersökning som visar att det skulle ge en intäkt på en halv miljard kronor om året. Dessutom kanske man tänker ett varv till innan man tar bilen.
Miljözoner skulle förbjuda vissa äldre fordon att köra i innerstaden och i nybyggda områden.
Är det realistiskt att folk ska byta bil?
– Är det realistiskt att människor dör på grund av att människor kör dessa bilar? Är det rimligt att man på grund av ekonomiska faktorer låter barnen betala med sin hälsa? säger Märta Stenevi och hänvisar till forskning som visar att lokala luftföroreningar leder till en rad allvarliga sjukdomar som cancer och barnastma.
– Jag förstår att det blir en begränsning, men vi erbjuder alternativ.

Hur stora chanser har ni att förverkliga det här?
– Det får vi se efter valet, säger Märta Stenevi (MP).

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×