Peter Fausö, Försäkringskassan, Gert Sternskog, Arbetsförmedlingen, Patrik Andersson, Skatteverket och Mats Berggren, polisen, informerade på onsdagen om framgångsrik samverkan mot grov och organiserad brottslighet. Foto: tt

Miljoner räddade från grov brottslighet

Malmö 128 miljoner kronor. Så mycket anser sig polisen i Region Syd, tillsammans med övriga parter i det stora myndighetsöverskridande arbetet mot grov och organiserad brottslighet, ha räddat tillbaka till skattebetalarna, bara under förra året.

Samverkan mot brott
Samarbetet på regional nivå omfattar Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Tullverket, polisen, säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.
Under 2017 lades ytterligare nio nationellt verkande myndigheter till på listan, bland andra Finansinspektionen, Bolagsverket, Pensionsmyndigheten och CSN. Här befinner sig samverkan fortfarande i vad man kallar ett uppstartsskede.

Polisen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan i Region Syd (som består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län) kallade på onsdagen till presskonferens för att berätta om resultatet av det myndighetsgemensamma arbete mot grov organiserad brottslighet som pågått sedan 2009, och som även omfattar bland andra Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (se faktaruta).
– Polisen kan inte göra detta på egen hand. Det krävs att vi jobbar tillsammans, på alla fronter, konstaterar Mats Berggren, polismästare och chef för underrättelseenheten i Region Syd.

De aktuella 128 miljonerna omfattar drygt 32 miljoner i stoppade felaktiga utbetalningar, nära 62 miljoner i utmätningar, 7,6 miljoner i återkrav och nära 26 miljoner i skatteintäkter.
Mats Berggren hade inför presskonferensen räknat ut vad han menar att myndighetssamarbetet sammanlagt har sparat in åt skattebetalarna, i mer konkreta termer.
– Det handlar om summor som motsvarar kostnaden för 943 grundskoleelever eller 277 undersköterskor.

Dessutom har, berättar Mats Berggren, myndighetssamarbetet resulterat i sammanlagt 13 års näringsförbud och 45 års fängelse.
Representanter för de samverkande myndigheterna sitter rent bokstavligt under samma tak, vilket möjliggör ett nära och kontinuerligt samarbete, menar Mats Berggren. Fokus lägger man på ”utpekade strategiska personer”, vilket för Region Syds del handlar om ett tiotal individer, samt medlemmar i dessas nätverk.
För att pekas ut som ”strategisk person” ska man uppfylla tre kriterier.

– Man ska ha visat att man har ett våldskapital, och en förmåga eller vilja att arbeta med otillåten påverkan mot myndigheterna. Och så ska man ha ett företag i näringsverksamhet.
De utpekade personerna finns ”i princip i alla branscher där man kan tjäna pengar”, som Mats Berggren uttrycker saken, och nämner bygg, taxi, restaurang och assistens som några exempel. Några ytterligare ledtrådar kring personernas identitet vill han inte ge.

– Dels vill vi helt enkelt inte att de ska veta att vi har fokus på just dem, men dels vet vi sedan tidigare att det blir en statusmarkör i de här kretsarna att hamna på vår lista. Det blir ett sätt att stärka sitt kriminella varumärke.

Samverkan mot brott
Samarbetet på regional nivå omfattar Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Tullverket, polisen, säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.
Under 2017 lades ytterligare nio nationellt verkande myndigheter till på listan, bland andra Finansinspektionen, Bolagsverket, Pensionsmyndigheten och CSN. Här befinner sig samverkan fortfarande i vad man kallar ett uppstartsskede.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×