Polis ingrep vid hot mot skola

MalmÖ En skola i östra Malmö utsattes på måndagen för någon form av hot från en elev. Polisen ingrep snabbt och kunde efter åtgärder bedöma hotet som ofarligt.

Exakt vad det var som sades, och på vilken skola, vill inte Nils Norling vid Malmöpolisens informationsavdelning avslöja.
– Men det rör sig om en person i yngre tonåren, ännu inte straffmyndig, på en skola i östra Malmö. Hotet avsåg någon form av våldsanvändning.

Hotet ska inte ha skrivits i något digitalt forum, utan sagts på plats inför flera personer. Vem som står bakom anmälan till polisen är oklart, men polisen ingrep i alla fall så fort hotet kom till deras kännedom, berättar Nils Norling.
– Ja, vi agerade omedelbart. Vi talade med pojken och kopplade in både socialtjänsten och pojkens vårdnadshavare.

Bedömning blev att ingen faktisk hotbild förelåg.
– Nej, vi har inte kunnat se att det fanns någon reell risk för att något skulle ske.
Nils Norling betonar att polisen är skyldig att ta alla typer av potentiella hot mot skolor på allvar.
– Vad man måste göra är att snabbt ta reda på vad som har sagts, vem som har sagt det, varför det är sagt, och kanske dessutom genomföra en husrannsakan för att se vad personen har för tillhörigheter som kan kopplas till hotet.

Bland annat just för att det tar polisens resurser i anspråk bör man tänka efter innan man formulerar sig hotfullt, konstaterar Nils Norling.
– Vi lever i en tid där olika former av attentat faktiskt sker på skolor, runt om i världen. Man får vara lite försiktig med hur man uttrycker sig.

Läs mer:

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev

×