Strid om arvoden i kyrkan

STAFFANSTORP Nils-Ove Mårtenson i Kyrkans Bästa yrkade avslag på höjda arvoden till förtroendevalda i S:t Staffans församling.

Han kallar det en ”chockhöjning” och Kyrkans Bästa reserverar sig mot beslutet som togs i kyrkofullmäktige.

Kyrkans Bästa anser att ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid tjänstgöring under arbetstid självklart ska betalas ut. Men arvodeshöjningen är en annan sak och Kyrkans Bästa ska undersöka om de själva kan avstå sin höjning innan den blir utbetald så att den i stället kan tillföras en fond för diakonin.

Beslutet om höjningen motiverades av kyrkofullmäktiges ordförande Björn Stigborg (S) med att arvodena legat helt stilla i många år och att många förtroendevalda lägger ner ett stort arbete på de kyrkliga frågorna.
S och Borgerligt Alternativ ingick efter kyrkovalet en valteknisk överenskommelse och har majoritet i S:t Staffans församling.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×