På den gamla boulebanan på Södervång finns plats på både höjden och bredden för det nya höghuset. Svalövsbostäders vd Robert Johansen och styrelsens ordförande Gunnar Bengtsson (S) pekar ut platsen. FOTO:Toomas Laagus
Sexvåningshuset blir Svalövs högsta hyreshus.
Höghuset ska hamna precis intill det särskilda boendet Solgården, så att äldre som flyttar in ska ha nära till service.

Bollen i rullning för bygget av höghuset

SVALÖv Planen att bygga Svalövs högsta hyreshus går mot att bli verklighet. Sexvåningshuset som Svalövsbostäder ska låta bygga har de äldre i fokus.

Det som i dagsläget är en igenvuxen boulebana i området Södervång kan inom ett par år bli boplats för många nya hyresgäster.
I ett grönområde intill det särskilda boendet Solgården har kommunens fastighetsbolag Svalövsbostäder (Svabo) tänkt sig att det sex våningar höga hyreshuset ska uppföras.
Att hyreshuset byggs intill Solgården är ingen tillfällighet. Gunnar Bengtsson (S) som sitter i Svabos styrelse menar att eftersom man inte lyckades nå politisk enighet om att bygga ut Solgården så behövde något göras.

Istället utgick man från samma koncept som man jobbat efter när man byggde ett fyravåningshus intill ett äldreboende i Teckomatorp.
– Vi behöver boenden för äldre och på det här sättet får de boende nära till service och vård på Solgården. Då har man bara 50 meter bort och behöver inte sätta sig i en bil och köra, säger Gunnar Bengtsson.
Han understryker att även yngre är välkomna som hyresgäster i det nya höghuset.
– Men de som byggde villor på 60- och 70-talet börjar bli äldre och vill kanske flytta från villan men vill samtidigt ha nära serviceanläggningar. Det är dem som byggt upp det här samhället så varför ska inte dem kunna bo bra och billigt?
Gunnar Bengtsson menar att den här strategin innebär att man också frigör villor. De äldre flyttar ut och plötsligt har barnfamiljer med fyra eller fem personer möjlighet att flytta in.

På så sätt skapar man samtidigt förutsättningar för en föryngring i Svalöv, menar han.
– Vi har kö till våra lägenheter, med 40-50 sökande till varje lägenhet och en kötid på två år. Det är inte bra. Vi behöver bygga.
Att man ska låta bygga det nya höghuset var politikerna överens om, enligt Gunnar Bengtsson.
– Vi var eniga i styrelsen förutom en i (C) som ville ha en protokollsanteckning om att man ska fortsätta försöken att utveckla Solgården.

Man har beslutat att höghuset kan ha upp till 40 lägenheter, men vilka storlekar är inte klart.
– Lägenhetsfördelningen är inte beslutad. Men att bygga både ettor, tvåor och treor är fullt möjligt, säger Robert Johansen som är vd för Svabo.
Hyresnivåerna kommer bero lite på vilka storlekar man bygger och de statliga bidrag som följer av det. Men Robert Johansen uppskattar att hyresnivån kommer ligga på 1500 kronor per kvadratmeter och år.
Det skulle innebära att en etta på 30 kvadratmeter skulle få en hyra på knappt 4000 kronor i månaden.
I september 2019 hoppas man kunna sticka spaden i marken för nybygget, med inflyttning drygt ett år senare. Men innan allt kan dra igång återstår några viktiga steg. Först måste detaljplanen och senare bygglovet få grönt ljus.
– Det ska nog vandra igenom och finns inga hinder som jag ser det, säger Gunnar Bengtsson.

Passande nog kommer en närboende i området förbi. Det är 78-årige Claes Andersson som bott i en villa i området sedan slutet av 60-talet. Han tycker att satsningen på ett höghus intill Solgården låter bra inför hans egen framtid.
– Jag har ingenting emot det utan tycker det är positivt. Jag är i den åldern så jag tycker att ett boende här intill Solgården skulle vara perfekt.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×