Det måste vara ordning och reda i välfärden, skriver Niklas Karlsson, riksdagsledamot, S.

Vinstjakt ger sämre vård

En majoritet av Sveriges befolkning vill begränsa företagens vinstjakt i välfärden. Vi socialdemokrater håller med. Välfärden betalar vi tillsammans via skatten. Och skatter behövs för att rätten till en bra utbildning, en god hälsa och tillgång till välfärdens service ska omfatta alla. Inte bara de med allra högst inkomster. Varje månad avstår vi pengar från lönen för att kunna bygga ett starkare samhälle som håller ihop.
Därför är det viktigt att skattepengarna används rätt. Du ska kunna lita på att pengarna går till att göra skolan och omsorgen bättre. Som det är idag läcker det ut pengar från välfärden i form av stora övervinster till ett fåtal stora vinstdrivna bolag.

Välfärdsutredningen visar att så mycket som 4,7 miljarder kronor av skattepengarna, avsedda för skola och omsorg, försvann iväg i övervinster under år 2015. Det är orimligt.
Dessa 4,7 miljarder motsvarar kostnaden för att anställa till exempel 7200 förskollärare, 7 500 undersköterskor eller 6 400 gymnasielärare.

Sverige är ensamt bland jämförbara länder i att tillåta vinstutdelning för privata ägare till skolor som bekostas av skattepengar. Vinstjakten riskerar att försämra välfärdens kvalitet. Felaktiga drivkrafter kan leda till glädjebetyg för att locka till sig elever, lägre lärartäthet, lägre löner eller konkurser när lönsamheten försämras eller allt för mycket pengar lämnat verksamheten.
Det leder också till lägre bemanning i äldreomsorgen och till otryggare anställningar för personalen. Vi Socialdemokrater vill nu stoppa den här utvecklingen och säkra att resurserna går till det som de är avsedda för.

Det måste vara ordning och reda i välfärden. Skattemedel avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg. Pengarna ska gå till barns utbildning, lärares och undersköterskors löner, till bättre arbetsmiljö, bättre elevhälsa och bättre tillvaro för brukarna inom äldreomsorgen – inte till obegränsade vinstuttag. Att ställa krav på att privata aktörer inom välfärden investerar i verksamheten och ha kvaliteten i fokus drabbar inte de företag som drivs av engagemanget för barnen eller för de äldre. Genom att stoppa vinstjakt kan vi dessutom garantera valfrihet och mångfald. Seriösa välfärdsverksamheter som återinvesterar i verksamheten kommer att kunna vara kvar. Men vinst som incitament hör inte hemma i välfärdssektorn.

Därför presenterar Socialdemokraterna skarpa lagförslag som syftar till att stoppa vinstjakten i skolan och omsorgen. Vi driver kampanjen #stoppavinstjakten. Det handlar om att påminna moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna och sverigedemokraterna om att det finns ett brett folkligt stöd för att stoppa övervinster i välfärden.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×