En Metro Malmö-Köpenhamn har ingen hög prioritet.

Viktigt tåg och vägval

Flera förslag finns om hur förbindelserna bör utökas söderut i framtiden. Nyligen fick frågan om en Metro mellan Malmö och Köpenhamn ny aktualitet och villkoren för en sådan snabbförbindelse kommer att utredas. Men är det arbetspendlingen mellan Malmö och Storköpenhamn som är huvudalternativet? Av allt att döma blir den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält av för att underlätta för bilar, lastbilar och tåg. I så fall ökar attraktionskraften i två andra alternativ, en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör eller en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn.
Nyligen kom också ett förslag om en ny sträckning för tågen över sundet som gör att inte Hovedbangården i Köpenhamn blir en flaskhals, utan att tågen färdas rakt söderut genom Köpenhamn.
Mycket talar för att det måste till ytterligare någon förbindelse över Öresund. Det alternativ som väljs kommer att kosta så mycket pengar att andra lösningar får skjutas på en ytterst avlägsen framtid, om de ens blir av i sinnevärlden.
Det alternativ som väcker mest tveksamhet är det om en metrolinje mellan Malmö och Köpenhamn. Nog för att det är bra om arbetspendlingen i Öresundsregionen kan öka men tidsvinsten med en direkt metrolinje känns inte värd prislappen på 24-40 miljarder. Det finns en del som talar för att den nuvarande Öresundstrafiken med tåg kan förbättras genom ökad kapacitet. Längre tåg och längre perronger har nämnts som ett alternativ. I rusningstid kan man också tänka sig att avskaffa sittplatserna, enbart ha ståplatser.och därmed väsentligt öka antalet platser i tågen.
Därför är de två andra alternativen – tåg Landskrona till Köpenhamn vidare ner till Fehmarn Bält eller tunnel mellan Helsingborg och Helsingör de som verkar mest realistiska. De ger förutsättningar för ökad integration med Danmark men också med hela Europa, vilket inte Metron gör. Dessutom passar de in på en höghastighetstågsatsning.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×