Foto: TT

Fler skolor och förskolor behövs fort

STAFFANSTORP/hjärup Det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor i både Hjärup och Staffanstorp och det ganska snart.
Barn- och utbildningsnämnden gör en omfattande volymbeställning till kommunstyrelsen för närmare utredning.

I sin lokalförsörjningsplan visar nämnden på behoven.
Volymbeställningen som skickas till kommunstyrelsen omfattar en förskola i Staffanstorp med cirka 150 platser att tas i bruk senast 2021. Dessutom behövs i Staffanstorp lokaler för grundskola med en parallell i årskurserna F-6 senast 2019 och med två paralleller i årskurserna F-9 preliminärt 2021-2023.

I Hjärup behövs utbyggnad med tre klassrum på Hjärups skola klar att tas i bruk senast 2019 och dessutom måste man utreda om ytterligare en parallell 7-9 i Hjärup till 2022.
För Staffanstorp visar underlaget på ett växande behov av både förskola och grundskola.
Inte ens den nya Norra skolan, som när överklagandeprocessen nu är över kan börja byggas, räcker till. Den ersätter främst Anneroskolan och Borggårds skola och har inte plats för att klara det ökade behovet framöver.
Behovet finns under 2018-2019 framförallt i årskurserna F-6 och därför behövs en parallell F-6 tillskapas senast 2019.

Efter 2020 kommer det att finnas ett ökat behov i alla årsklasser från F-9 och planeringen bör utgå från en sådan indelning, då med plats för två paralleller, skriver nämnden i sin volymbeställning.

Men den påpekar också att planering för en ny skola är lång och även om arbetet startar omgående kan paviljonger bli nödvändiga att ställa upp fram tills en ny skola finns på plats.
Barn- och utbildningsnämnden antog på måndagen lokalförsörjningsplanen som tydligt visar hur stort behovet av lokaler för förskola och skola är i både Hjärup och Staffanstorp.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev

×