Arkitektur är ett ämne som berör Lundaborna. Så länge debatten rasar lär bombhålet finns kvar i Kulturkvadranten. ARKIVBILD

Arkitektuppropet fortsätter striden

lund Motståndet är starkt mot planerna på att bygga ett flerbostadshus på Stora Algatan vid Kulturen.
Trots att detaljplanen har reviderats av kommunen överklagas den än en gång av två närboende och av föreningen Arkitektuppropet.

Ärendet gäller det ”bombhål” som under många år funnits på Stora Algatan 6, fastigheten Sankt Mikael 16. Stadsbyggnadskontoret är inne på sitt andra förslag till detaljplan, men inte heller det faller i god jord.
– Jag överklagar den av kommunen antagna detaljplanen. Den nya byggnaden kommer att drastiskt förändra den arkitektoniska helheten i området, skriver en av de två närboende som har överklagat till mark-och miljödomstolen i Växjö.
Privatpersonen menar att en ny byggnad ”på ett annat och bättre sätt måste harmonisera både i höjd och utseende med byggnaderna på Stora Algatan.

– Kulturkvadranten är ett unikt historiskt område och man måste vara ytterst försiktig vid förändringar, står det fortsatt i överklagandet.
Historien började redan vintern 2015 då stadsbyggnadskontoret fick ett planuppdrag av byggnadsnämnden.
En detaljplan togs fram som ställdes ut hösten 2016 och klubbades av nämnden i mars 2017.
Men efter protester upphävdes den av mark- och miljödomstolen i december samma år. Domskälet var att gavelfönster i grannfastigheten skulle ha byggts för.
Kommunen tog in planen för en andra vända, ändrade den så att fönstret skulle lämnas orört.
Det gjordes även mindre förtydliganden till följd av de synpunkter som kommit in.
Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, har till Arkitektuppropet skrivit att politikerna har lyssnat till föreningens synpunkter och förslag och de har varit med i bedömningen.
– Er presentation har i viss mån påverkat både vår debatt och våra synsätt och vi ser er som en värdefull aktör och debattör bland många i samhällsbyggandet, skriver Björn Abelson vidare.
Arkitektuppropet är dock inte nöjt. Ledningen betonar att föreningen har 700 medlemmar i Lund.
Föreningen har lämnat in ett eget förslag till utformningen av byggnadens fasad. Den konstaterar dock att byggnadsnämnden inte har registrerat förslaget. Därför saknas det i beslutsunderlaget och därmed i antagandet.
Föreningen har bett domstolen om anstånd för att utveckla grunderna i sin överklagan till den 29 juni.

På grund av sin storlek menar föreningens talesmän att den kan jämföras med Gamla Lund. Arkitektkontoret verkar för att tidlösa skönhetsvärden med inspiration från den klassiska byggnadstraditionen åter ska dominera stadsbyggandet och att de kvarvarande äldre miljöerna skyddas.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...