Heltid blir normen men inte för alla

STAFFANSTORP Staffanstorps kommun inför heltid som norm.
Senast den 31 december 2020 ska alla medarbetare med tillsvidareanställning ha fått erbjudande om heltid.

Men det gäller enbart kommunens egen personal vilket den socialdemokratiska oppositionen reagerat mot.

– Även externa aktörer måste omfattas av handlingsplanen om heltid. Det ska, tycker vi, skrivas in i kommande upphandlingsunderlag. Det är nödvändigt av konkurrensskäl, säger oppositionsrådet Pierre Sjöström (S).
– Vi kan inte ha ett krav internt mot kommunen och ha helt andra krav mot externa aktörer. Det snedvrider konkurrensen. Kommunen påverkas i stor utsträckning av att upphandling sker och att dess verksamhet är konkurrensutsatt, säger han.
Vid kommunstyrelsens senaste möte togs beslutet om heltid som norm.

Det innebär att heltid ska tillämpas på samtliga tillsvidareanställningar oaktat fackligt avtalsområde och att, i den mån det är förenligt med verksamhetens behov, tillämpa samma princip vid visstidsanställning av månadsavlönad personal.
Införandet ska ske successivt så att eventuella kostnader kan kartläggas och presenteras inför kommande budgetar. Heltid ska vara norm men medarbetare kommer även framöver att ges möjlighet att arbeta deltid om det fungerar med verksamhetens behov. Att heltid som norm införs ska inte heller innebära ökat användande av delade turer eller helgarbete mer än varannan helg, enligt handlingsplanen.

Pierre Sjöström (S) yrkade inför beslutet bifall till heltid som norm men ville att det även ska omfatta externa aktörer och skrivas in som ett krav i kommande upphandlingsunderlag.

Det ville inte den styrande alliansen och SD som röstade ner hans yrkande med åtta röster mot fem. De ser handlingsplanen som ett arbetsgivardokument för kommunens anställda medan Pierre Sjöström vill se den som ett principdokument som ska gälla alla.
– Det finns externa aktörer som gått från fasta tjänster till enbart timanställda. Det stärker inte vare sig kontinuiteten eller ökar attraktionen som arbetsgivare. Och vi har som alla vet problem inom äldreomsorgen med just detta redan. Trygga jobb, högre status och bättre villkor behövs för att anställda ska vilja stanna på sina jobb. Kommun och externa aktörer måste få verka på lika villkor, säger Pierre Sjöström.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×