Förberedande klasser föreslås

Staffanstorp Sverigedemokraterna i Staffanstorp vill införa förberedelseklasser för nyanlända elever.
Det skulle ge bättre och snabbare integration, hävdar partiet.

I dag placeras nyanlända skolelever ut i klasser på alla grundskolor i kommunen. Det tycker inte SD är bra.
Om de i början i stället skulle placeras i förberedelseklass skulle det ge pedagogerna en chans att lära känna eleverna och matcha dem mot vilka grupper de socialt och kunskapsmässigt så småningom ska ansluta till, skriver SD i en motion till kommunfullmäktige.
– Elever som av olika anledningar inte bör klassplaceras skulle då kunna identifieras, skriver partiet i sin motion.
Kunskapsmässigt är förberedelseklass en pedagogisk vinst, menar SD.
– Bristande språkkunskaper gör att de i början har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. I en förberedelseklass skulle de få lära sig språket innan de placeras i vanliga klasser där de då får det lättare, menar SD.

Partiet menar också att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt att satsa på förberedelseklasser. SD tycker nuvarande organisation är en dyr affär. Stödresurser som modersmålshandledning, svenska som andraspråk och hemspråk är utspridda på skolorna och det vore kostnadseffektivare med större grupper, anser man.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×