70 bostäder ska totalt byggas på Torggatan i Bara. Illustration: Peab

Störande arbete dras in på fredagar

BARA Pålningsarbetet som pågår i anslutning till det nya bostadskvarteret på Torggatan kommer inte att pågå på fredagar.

Markförhållandena i Bara har bidragit till att pålningsarbetet för att uppföra totalt 70 bostäder på Torggatan förlängts och kommer att pågå till den 11 juli. Nu kommer beskedet att arbetet endast genomförs måndag till torsdag mellan klockan 7 och 18.

Ni tar paus på fredagar, har baraborna klagat på störningar?
– Nej inte mig veterligen. Det är förändringar så vi jobbar lite längre de övriga dagarna och på så sätt kan man ta ledigt på fredagar säger Jesper Wahlqvist, Peab Sverige.
Just nu pågår arbetet med att påla det tredje av totalt fem hus och i övrigt pågår markarbeten i form av schaktning och fyllning inom tomten.
Arbetet innebär även att det krävs en del tyngre transporter till och från arbetsplatsen. Armerings-, formnings- och betongarbeten i källaren i gatuhus 1 är nu också påbörjade och denna veckan kommer vi att börja gjuta hissgrop och kantbalkar.
– Vi kommer även att montera en byggkran under vecka 24 (13-14 juni) som kommer att finnas på plats en längre tid, informerar Jesper Wahlqvist som även hoppas på förståelse för eventuella störningar.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×