Helt har inte FNL:s partiledning, med Jan Annerstedt, Maria Nermark och Börje Hed, övergett spårvägsfrågan. FNL vill att regionen betalar kommunens driftskostnader under den försening som uppstått på grund av att depån inte blir klar i tid. Summan uppgår till 80 000 kronor per dag. FOTO: Joakim Stierna

FNL har växlat till nytt spår

lund Uppstickarpartiet FörNyaLund (FNL) har presenterat sin valbudget, som även innefattar inriktningen för de kommande två åren.
Partiet vill satsa stort på förskolan och de äldre samt kulturen.
FNL anser också att kommunens organisation kan effektiviseras och skatten sänkas.

FNL kom in i Lundapolitiken vid förra valet. Som ett parti som profilerade sig mot spårvagnsbygget lockade det 6,4 procent av väljarna och fick fyra mandat i fullmäktige.
Börje Hed, partiföreträdare, menar att det är väldigt svårt att sia om valutgången för FNL i september nu när andra frågor står högst på agendan.
Mest pengar vill FNL satsa på att bygga ut förskolan. Det rör sig om en årlig satsning på 30 miljoner.
– Siffrorna är chockerande. Vissa grupper har 20 barn jämfört med cirka 15 för några år sedan. Fram för allt de yngre barnen behöver få mer ro och en närmare anknytning till personalen, säger Jan Annerstedt, som även han är fullmäktigeledamot.
FNL vill dels minska barngruppernas storlek, och dels öka personaltätheten.
Den andra stora satsningen, på 20 miljoner för 2019, syftar till att skapa fler platser på kommunens äldreboenden.
– Kvarboprincipen har drivits för långt. Många äldre vill ha en plats i ett boende. De över 85 ska ha rätt till detta, säger Börje Hed.

Kulturen är det tredje stora området. FNL vill stoppa utvecklingen de senaste decennierna med en successiv överflyttning till den större grannstaden.
– Vi är oroliga för att Lund håller på att bli en sovstad till Malmö. Vi vill se ett mer levande Lund, säger Maria Nermark, ordförande för FNL.
Partiet föreslår en rad åtgärder. Ett skönhetsråd ska inrättas som blir rådgivande i arkitektur- och planfrågor. Kultur- och fritidsnämnden delas i två så att den ena delen kan renodla kulturfrågorna.
– Vi vill också börja titta på förutsättningarna för en riktig konserthall i staden, fortsätter Maria Nermark.
FNL vill finansiera budgeten genom att öka uttaget från Kraftringen och LKF (32,2 miljoner respektive 25 miljoner mer). Partiet tror det går att spara fyra miljoner på att slå samman byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Samtliga nämnder ska också ha ett sparbeting på två procent. Partiet vill dessutom lägga tio miljoner på att utreda hur den kommunala maskineriet kan arbeta smartare men billigare.
FNL vill lämna skatten oförändrad nästa år, men sänka den med 10 öre 2020. Partiet vill också se ett större överskott än alliansen.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×