Alliansen i Lund är mer samlad än på riksplanet. Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) lägger fram en gemensam budget. FOTO: Joakim Stierna

Alliansen storsatsar på skola och förskola

LUND De fyra allianspartierna går till val med en gemensam budget. Den innebär bland annat en skattesänkning på 10 öre (se artikel nedan) och ökat överskott i de kommunala finanserna.
Andra prioriterade områden är skola och förskola, näringsliv, underhåll av gator och säkerhet.

– Denna budget är vi beredda att styra Lund med. Den är oerhört ansvarsfull. Vi skapar ett bra resultat samtidigt som vi tryggar välfärden långsiktigt. Det kan göra att kommunens attraktivitet ökar, säger Christer Wallin (M), när han presenterade budgeten i Rådhuset på måndagsmorgonen.
Med sig vid bordet hade han Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD).
Alliansen vill ge skolan ett tillskott på nästan 200 miljoner kronor. Elevhälsan ska byggas ut, barngrupperna i förskolan och de lägre klasserna bli mindre och de lärare som inte fick del av lärarlyftet ska få kompensation. Det sistnämnda rör sig om en löneökning på 2 500 kronor för dem som uppfyller kriterierna.

Partierna vill också starta ett pilotprojekt för att se hur lärarnas arbetsbörda kan minska. Idén är att administrativa uppgifter och annat som inte hör direkt till undervisningen ska tas över av annan nyanställd personal.
– Vi ska sedan utvärdera projekten. Kåren har efterfrågat detta. Tanken är att vi ska låta proffsen vara just proffs och inte arbeta med andra uppgifter, säger Philip Sandberg.

Liksom på det nationella planet vill alliansen i Lund öka säkerheten för medborgarna. Det rör sig om åtgärder som trygghetsvakter i centrala Lund, mer belysning och en fortsatt satsning på märk-DNA (detta har redan genomförts i Södra Sandby och Genarp) för att förebygga inbrott. Fyra miljoner satsas på dessa åtgärder.
– Det kan också röra sig om väldigt enkla saker som att röja bättre i grönområden, säger Christer Wallin.
Gatunätet är ett annat sorgebarn som alliansen vill åtgärda. Det finns för många ”potthål” som politikerna uttrycker det. Att åtgärda det eftersatta underhållet beräknas kosta cirka 70 miljoner. Alliansen vill beta av denna skuld under de kommande tre åren.
Näringslivsfrågorna ligger partierna varmt om hjärtat. De menar att Lund inte tar hand om de mindre och medelstora företagen i tillräcklig utsträckning.
– De blir ofta styvmoderligt behandlade. Servicen till dem kan bli bättre. Malmö är duktigare än Lund på det här området, säger Christer Wallin.

Vidare anser alliansen att sjukfrånvaron i kommunen är oroande hög. De sex miljoner kronor som partierna redan har skjutit till för förebyggande åtgärder räcker inte till. Därför föreslår de att summan höjs med fem miljoner.
Alliansen går vidare med kulturchecken för att korta köerna till musikundervisning för skolelever. Tanken är att få in andra aktörer än Kulturskolan.

Inom vård och omsorg vill partierna skynda på införandet av smart teknik, så kallad välfärdsteknologi. En miljon avsätts till detta, till exempel kameror som äldre frivilligt kan få installerade i hemmet för en ökad trygghet ifall något skulle hända.
Andra föreslagna förändringar är införandet av en mindre avgift för kost och logi på härbärget samt att kraftigt korta köerna till SFI-undervisningen. Det kan göras genom att andra aktörer än komvux släpps in.
– Att snabbt lära sig språket är oerhört viktigt för att få jobb och förstå samhället, säger Inga-Kerstin Eriksson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev