Rotgallnematod angriper bland annat morötter.

Rotgallnematod har upptäckts i Skåne

På landet För andra gången har skadegöraren rotgallnematod påträffats i Sverige.

Det är en lantbrukare öster om Kristianstad som upptäckte skador på sina grödor och prover visade att det rörde sig om skadegöraren av arten Meloidogyne chitwoodi.
Rotgallnematoden är en mycket liten rundmask som lever i marken och kan angripa potatis, morötter och andra grödor. Skadorna kan bli omfattande och göra skörden omöjlig att sälja.

– Rotgallnematoden kan komma in i odlingen på olika sätt. Det troligaste är från utsäde eller växtmaterial. Maskiner och redskap som för med sig jord innebär också en risk och vi jobbar nu för att begränsa spridningen utifrån hur jord och växtmaterial sprids. Vi försöker också kartlägga hur nematoderna kan ha kommit till det aktuella fältet, säger Carin Bunnvik som är enhetschef på Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning.
Nu kommer odlaren vidta åtgärder i samarbete med Jordbruksverket för att hindra att nematoderna sprids från fältet. Förutom åtgärder på det drabbade fältet kommer Jordbruksverket också att inventera närområdet för att bedöma om det kan finns fler drabbade fält.

Det finns inte några resistenta växtsorter eller växtskyddsmedel för att bekämpa nematoderna. Skulle nematoden spridas vidare i södra Sverige hotar den framför allt odlingen av potatis.
Vanliga symtom är svaga plantor med dålig tillväxt. Det kan leda till att angrepp av andra sjukdomar och sämre avkastning. På knölar och rötter kan man se knölliknande svullnader, så kallade galler. Potatisknölar får nekrotiska bruna fläckar i områden under skalet.
Rotgallnematod är en karantänskadegörare och måste hanteras enligt växtskyddslagen.
Detta är det andra konstaterade fallet i Sverige. Hösten 2017 hittades skadegöraren för första gången i Sverige, då i en potatisodling i västra Blekinge.

×