Många handlare polisanmäler inte brott. Foto: TT

Mer stöd åt handlarna

Ingen i Sverige ska känna att polisen inte bryr sig om att de utsätts för brott. Polisbrist och andra problem kan bidra till att ett brott inte blir utrett. Men att det aldrig ens anmäls. eftersom man anser sig stå bortom hjälp från myndigheterna, är ett stort bekymmer.
Sveriges Television har intervjuat 101 handlare i socialt utsatta områden. Två av tre handlare uppger att de utsatts för brott, men bara en av tre uppger att de polisanmält. Bristen på anmälningsvilja handlar om att de tror att polisen kommer att ignorera anmälan.
För en handlare i ett socialt utsatt område är det säkert så att brott i någon form blir en del av vardagen. Det är denna onda cirkel som gör att utanförskapsområden förblir just det. Om en företagare utsätts tillräckligt många gånger finns risken att hen stänger sin verksamhet och flyttar och områdets status som utsatt och utanför befästs.
Trenden måste brytas, inte minst för de laglydiga medborgarna i områdets skull.
Samtidigt är det viktigt att företagarna tar ansvar och polisanmäler. Hur ska polisen annars få en översyn över brottsligheten och vilka insatser som krävs för att komma till rätta med det? Om polisen inte vet att brott begås kan de inte heller bedöma vilka insatser som behövs. Om nu handlarna har rätt i att de bemöts likgiltigt av polisen gör detta det ännu viktigare att anmäla, så att skillnaden mellan antalet anmälda brott och antalet insatser eller åtal syns. Om man inte anmäler minskar chansen att polisen vidtar åtgärder till noll.
Moderaterna vill att ”straffrabatten” för den som begår många brott ska tas bort, som motåtgärd. Bättre är som vanligt att brotten förhindras. Morgan Johansson vill se fler poliser och starkare socialtjänst på plats. I det här fallet är det nog en bättre lösning, liksom att polisen förbättrar dialogen med handlarna, så att de inte känner sig rättslösa. Det är destruktivt både för dem och för samhället runtomkring.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev

×