Hans Ramel har tidigare suttit i LRF:s Skånestyrelse och tar nu över som ordförande. Foto: Jakob Hydén

Ramel tar över klubban

På landet Företagande och äganderätt är två av de frågor som Hans Ramel kommer att driva som ordförande i LRF Skåne. Men kanske viktigast av allt är att arbeta med attityder gentemot lantbruket.

Ny ordförande i LRF Skåne
Hans Ramel driver godset Övedskloster med 1600 hektar växtodling med traditionell skånsk växtföljd (sockerbetor, raps och spannmål), nötköttsproduktion (dikor, främst angus), skogsbruk och en besöksnäring med marknader och en butik.
Här finns ungefär 17 anställda.

En strateg och en god kommunikatör.
Så löd några av de omdömen som valberedningen pekade på när den lyfte fram Hans Ramel som ny ordförande i LRF Skåne. Medlemmarna gick på valberedningens linje och i mitten på mars valdes han till Marianne Anderssons efterträdare.
Som nyvald ordförande vill Hans Ramel arbeta för att förändra samhällets syn på lantbruket och lantbrukarna.

– Vi behöver förändra attityderna till våra näringar bland beslutsfattare och myndigheter. Man behöver tänka om och gå från att klassa lantbruket som miljöfarlig verksamhet till att klassa det som något som är en resurs och en möjlighet för Sverige, för jobb, ren mat och för klimatet. Vi behöver även förändra attityden hos oss själva och tänka mer som företagare, säger Hans Ramel.
Men även äganderätten är viktig. Enligt Hans Ramel är det ägaren som som bäst känner till sin mark och vet hur den bör användas.

– Vi är i en region där det är nära mellan stad och land och där vi har städer som växer. Man vill skydda och bevara miljöer, i bästa välmening, men man glömmer bort hur det blivit så och fått den karaktär det har. Där har vi en utmaning att förklara.
Han vill annars tona ner sin roll som ordförande och betonar att det inte är en enmansshow utan att det är en styrelse som jobbar tillsammans och den i sin tur jobbar med medlemmarna.
Antalet medlemmar i LRF Skåne ligger idag på drygt 17 500, men det är ett antal som minskar efterhand, något som oroar Hans Ramel.
– Det är ett problem och en viktig fråga för styrelsen att arbeta med. Man kan tycka att vi blir färre bönder på grund av strukturrationaliseringar. Men det finns många grupper som har glädje av tillväxt på landsbygden som vi ser som potentiella medlemmar. Det är viktigt att vi har den kraften när vi pratar med politiker och beslutsfattare.
Han tror dock att tiden talar för det svenska lantbruket och för svensk livsmedelsproduktion.
– Vi har en jättebra möjlighet. Folk vill veta var maten kommer ifrån och hur den har producerats. Vi gör något väldigt bra och vi har en bra story. Och vår story är sann.

Han ser det som en konkurrensfördel att Sverige rent allmänt ligger långt fram vad gäller djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning i ett internationellt perspektiv.
– Vi måste fortsätta arbeta för att behålla vår konkurrensfördel. Men jag tror inte att lagstiftning är rätt väg att gå. Det är branschen som ska jobba med det här. Det är bondens omsorg om djuren som skapar djurvälfärden, vi måste lite på våra bönder att de vet vad som är bra.
Vad hoppas du ska ändras under den period du är ordförande?
– Jag hoppas att vi då har ett vitalt LRF där vi jobbar tillsammans. Där vi har en stark äganderätt och där vi nått en samsyn kring den fina svenska maten och att vi ökat produktionen av mat i Skåne. Det är en väldigt spännande tid nu med en nationell livsmedelsstrategi som blivit en regional livsmedelsstrategi där många viljor som ibland har svårt att samarbete faktiskt har samarbetat och sagt att ”på det här hållet ska vi”. Det ska vi omvandla i handling nu och det är jättespännande.

Ny ordförande i LRF Skåne
Hans Ramel driver godset Övedskloster med 1600 hektar växtodling med traditionell skånsk växtföljd (sockerbetor, raps och spannmål), nötköttsproduktion (dikor, främst angus), skogsbruk och en besöksnäring med marknader och en butik.
Här finns ungefär 17 anställda.