Ny metod hjälp tillbaka till jobb

Lund Genom återkommande kontakt med en så kallad arbetsspecialist ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbetslivet för den som är långtidssjukskriven på grund av depression.

Det framgår av en färsk doktorsavhandling från Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.
Där har arbetsterapeuten Suzanne Johanson testat metoden IES, Individual Enabling and Support, på fyra öppenpsykiatriska mottagningar i Skåne. Slutsatsen är att IES är effektivare än den traditionella rehabiliteringsprocessen.
– Ytterligare forskning behövs nu för att säkerställa metodens effekt men såväl öppenpsykiatrin som primärvården kan redan nu använda delar av studien som diskussionsunderlag, säger Suzanne Johanson i ett pressmeddelande.
IES innebär alltså att den sjukskrivne får komma i kontakt med en arbetsspecialist som sedan samordnar, guidar och följer med i allt som rör den sjukskrivnes väg tillbaka till att bli yrkesverksam igen.

Specialisten får därmed ett helhetsperspektiv på situationen och ökad förståelse för individens behov. Samtidigt får den sjukskrivne ett praktiskt och kontinuerligt stöd i mötena med de berörda instanserna, som vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
Sammanlagt 61 långtidssjukskrivna deltog i studien varav fem, liksom arbetsspecialisterna, ingick in en kvalitativ fallstudie.
Deltagarna bedömde IES-metoden som mycket betydelsefull och ansåg att de hade nytta av de strategier som ingår.
I avhandlingen undersöktes även förutsättningarna för en bred användning av metoden inom den svenska sjukvården. Befästandet av den nya yrkesbeteckningen arbetsspecialist behöver då beaktas och det kan även krävas en uppdatering av regelverket.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du stressad över julen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev