Rebecca Steen har två barn på förskolan. Hon står i Tjuvaparken som ligger 100 meter från förskolan. I bakgrunden syns den tegelfastighet där Cymbalen har sina lokaler.

”Här finns en sådan kärlek och omtanke”

MALMÖ Rebecca Steen har två barn på Cymbalens förskola och har inga planer på att söka sig därifrån trots att framtiden är osäker.
– Här finns en sådan kärlek och omtanke. Vi tar inte våra barn härifrån i ett förebyggande syfte, konstaterar hon.

På ett möte nyligen fick föräldrarna information från förskoleförvaltningens placeringsenhet om hur läget ser ut för att få en förskoleplats i området. Rebecca Steen bor själv ett stenkast från förskolan.
– Vi fick veta att det är lättast att få plats vid Triangeln och i Västra hamnen. Jag har själv inget körkort och att börja på en förskola så långt bort passar inte alls in i dagsschemat, konstaterar hon.

– Vi har medvetet valt den här förskolan för att den finns i Kirseberg. Innan vi bestämde såg vi ofta barn och personal när de var ute och gick.
– Vi började prata med dem och kände oss välkomna med en gång. Cymbalen är en del av livet här på Kirseberg.
Rebecca Steen berättar också att barnen sällan är sjuka. Personalen har arbetat här länge och sjukfrånvaron är mycket låg bland dem också.
– Jag förstår inte varför den fantastiska verksamhet som förskolan bedriver inte har någon betydelse i det här ärendet. Förskolan har en jättefin gård med fina odlingar och jag har aldrig upplevt den som ett hinder för mina barns utveckling.

Cirka 100 meter från förskolan ligger Tjuvaparken, en av flera parker och grönområden som finns på Kirseberg.
– Barnen vistas jättemycket utomhus och har visat oss föräldrar nya ställen och parker. De känner sig trygga här och då mår vi föräldrar också bra, fortsätter Rebecca Steen.
– Barnen har sin vardag här när vi går till jobbet och så vill vi ha det i fortsättningen också.

På mötet där föräldrarna möttes nyligen fanns en enighet för att vara kvar och kämpa för förskolan.
Hennes man har lämnat in ett förslag till Malmöinitiativet om att förskolan inte ska behöva stänga.
Initiativet har registrerats på Malmö stads hemsida. Just nu har mer än 350 personer skrivit under att förskolan måste räddas. Därmed kommer initiativet att skickas vidare till stadsbyggnadsnämnden.

I skrivelsen hänvisas bland annat till att beslutet måste omprövas och att förskolan ska få fortsätta att använda sig av närmiljön precis som många andra förskolor gör.
Man hänvisar också till att stadsbyggnadsnämnden inte gjort någon prövning för liten avvikelse i detaljplanen.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×