De flesta 80-åringar i Simrishamn håller i gång med olika aktiviteter. Bilden är dock från ett annat sammanhang. Foto: Annette Friberg/SCANPIX

80-åringar friska, aktiva och trygga

simrishamn En majoritet 80-åringar känner sig trygga och nöjda med sitt boende, håller sig fysiskt i form och är vid god vigör.
Det visar Simrishamns kommuns sammanställning av uppgifter från Förebyggande hembesök.

Förebyggande hembesök

Förebyggande hembesök syftar till att bibehålla självständighet och hälsa hos äldre personer som bor kvar i hemmet, enligt Socialstyrelsen.
Men verksamheten i Simrishamn hotas av nedläggning.
– Kommunen har fått sparbeting och därmed också socialförvaltningen, då riskerar Förebyggande hembesök att upphöra. Här tänker de i det korta perspektivet, säger Birgitta Halses.

Sammanställningen bygger på 133 80-åringar som tackade ja till att få hembesök under 2017. Ungefär hälften bor i tätorten och resten i byarna.
– Det sparar mycket pengar för kommunen att göra förebyggande hembesök. Jag har ett bra samarbete med sjukvården och jag fångar upp de äldre som inte har någon kontakt med samhället, säger arbetsterapeut Birgitta Halses.

Hembesöken förebygger fallolyckor, upptäcker förmaksflimmer och sprider kunskap om hälsa, motion, hjälpmedel och säkerhet och räddar till och med liv.
– Genom att upptäcka förmaksflimmer kan man förebygga stroke framöver. Screening görs med hjälp av ett instrument där 80-åringen lägger sina tummar. Två förmaksflimmer har upptäckts och ett bråck på kroppspulsådern. Överföring av screeningen sker direkt till hjärtmottagningen i Hässleholm för analys, förklarar Birgitta Halses.

Som samordnare har Birgitta Halses gjort Förebyggande hembesök och sammanställningar sedan 2008. Samtalen varar mellan en och en halv till två timmar.
En viktig del av den verksamheten är att kunna ta del av 80-åringarnas synpunkter för att kunna ha ett gott liv, att kunna bibehålla sin självständighet och trygghet även i hög ålder.
– Hembesöken är en chans till det goda samtalet för 80-åringar. Det är uppskattat. Vi pratar om hur de har det, säger Birgitta Halses.

Sammanställningen visar att av 133 personer känner sig 99 procent trygga och tillfreds med sitt boende och bostadsområde och att 57 procent vill bo kvar hemma, antingen i tätorten eller på landsbygden.
95 procent håller i gång genom hushålls- och trädgårdsaktiviteter och korta promenader och endast en av fyra gör ingen fysisk aktivitet.
– Jag försöker motivera 80-åringarna att motionera. Jag går igenom Socialstyrelsens broschyr Balansera mera som ger tips och råd att hålla god balans på äldre dar. Jag brukar säga att en rörelse är bättre än ingen, säger Birgitta Halses.

En av tre värderar sin hälsa som mycket god eller utmärkt och hälften har god hälsa. Endast en person har dålig hälsa.
De flesta tar bilen för att göra ärenden eller hälsa på andra och 34 procent cyklar, vilket är fler än tidigare.
– Den 1 september införs gratis busskort för pensionärer från 75 år. Det är ett gammalt önskemål från dem, säger Birgitta Halses.

22 personer arbetar fortfarande. En ökning kan märkas de senaste tre åren.
– De flesta jobbar halvtid eller mindre. De har sagt att det är ett sätt att känna sig behövd, känna sig yngre, må bra och sätta guldkant på tillvaron.
Mer information finns på kommunens hemsida.

Förebyggande hembesök

Förebyggande hembesök syftar till att bibehålla självständighet och hälsa hos äldre personer som bor kvar i hemmet, enligt Socialstyrelsen.
Men verksamheten i Simrishamn hotas av nedläggning.
– Kommunen har fått sparbeting och därmed också socialförvaltningen, då riskerar Förebyggande hembesök att upphöra. Här tänker de i det korta perspektivet, säger Birgitta Halses.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×