Flera av fiskehoddorna vid Banérskajen inneåller precis som garveriet bredvid höga halter av ddt.

Höga halter av ddt även i fiskehoddorna

MALMÖ Nu har det även visat sig att flera av fiskehoddorna vid Banérskajen innehåller höga halter av både ddt, kreosot, zink och bly. Hoddorna är precis som flera andra av museets byggnader stängda i avvaktan på närmare besked om sanering och framtida användning.

Det rör sig inte om de fiskehoddor som är öppna för fiskförsäljning vid Banérskajen. Mittemot dem finns fyra fiskehoddor som ägs av Malmö museer.
– Det har inte varit något verksamhet i fiskehoddorna eftersom det rör sig om små utrymmen på 3-4 kvadratmeter, berättar Jarl Hoffman som är avdelningschef för lokalsamordning och säkerhet på Malmö stads kulturförvaltning.
– De har använts till materialförvaring. Nu används de inte alls i avvaktan på hur vi och Malmö museer ska hantera frågan med de stängda byggnaderna.
I nuläget är garveriet som ligger bredvid fiskehoddorna stängt. Det är även slottsmöllan, möllarebostaden, Ebbas hus vid Caroli city och Wovragården.
Av rapporten från en fiskehodda framgår att förekomsten av bekämpningsmedel som ddt är stor i hoddans virke. Troligen för att träet sprutats med bekämpningsmedel för att hindra förekomsten av skadeinsekter.
I virket som analyserats finns även arsenik, koppar, krom, zink och kreosot. Bly och zink förekommer i halter över tillämpat gränsvärde. Även bly i hög halt men det kan hänga samman med att virket målats med blyhaltig färg. Resultaten är liknande för de tre övriga hoddorna.
Med undantag av Wovragården är alla undersökningar nu klara. Samtliga byggnader har varit stängda sedan undersökningarna inleddes.
Det hela började med att kulturförvaltningen hade planer på att öppna upp garveriet för en bredare publik med ett kafé eller liknande i byggnaden.
Undersökningar visade att det fanns höga halter av det förbjudna bekämpningsmedlet ddt i både byggnadens konstruktion, damm, golvbrädor, takspån och putsbruk.
Av den anledningen beställdes undersökningar av de övriga byggnaderna också. En projektgrupp ska tillsättas för att analysera hur situationen ska hanteras. Malmö museer, riksantikvarieämbetet med flera ska ingå i den gruppen.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×