Gator föreslås döpas efter industrieran

Södra Sandby Totalt har 22 personer skickat in namnförslag till de tre nya gatorna som ska anläggas i kvarteret Kryptan.
Många av dessa anknyter till den historiska industriella verksamheten på fastigheten, vilket även Sandbykännaren Bo-Arne Andersson tycker är rätt väg att gå.

– Jag personligen tycker att gatorna ska heta något som anknyter till den tidigare rörelsen, Sandbymaskiner, säger Bo-Arne Andersson.
Han nämner som förslag Martin Jönssons väg efter den man som startade den mekaniska verkstaden i kvarteret.
En annan person som kan lyftas fram är Gunnar Wahlbeck, som tog över efter Marin Jönsson 1945.
– Han är mer känd av människor som lever i dag. Det var också han som drev upp företaget. Bolaget blev enormt stora på betongblandare. Sortimentet var dock brett. Företaget gjorde även tröskor och andra jordbruksredskap, säger Bo-Arne Andersson.
Sju av förslagsställarna har valt att lyfta fram Martin Jönsson. Gunnar Wahlbeck finns dock inte med bland de inlämnade förslagen.

Namn som ansluter till verksamheten men som inte är efter personer, finns också med bland de inskickade förslagen.
Det rör sig om Blandarstigen eller Blandarevägen samt Maskinvägen, Maskingatan eller Maskingränden.
Andra förslag, som inte direkt har med Kryptans historia att göra är att uppkalla gatorna efter personer som musikern Magnus Tingsek och ryttaren Rolf-Göran Bengtsson (båda Sandbysöner) samt Elsa Beskow och Astrid Lindgren.
De två sistnämnda förslagen har skickats in mot bakgrund av att byns bibliotek ska flytta till området.
De inskickade förslagen ska nu sammanställas av de tjänstemän inom kommunen som arbetar med namnsättningsfrågor. Ett urval presenteras sedan för byggnadsnämnden, som väntas ta beslut i frågan under sitt sammanträde den 24 maj.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×