Aggressivt barn nekades diagnos

ystad Barn- och ungdomspsykiatrin uppvisade brister i bedömning och underlag för beslut om vårdinsatser för ett barn med psykiska svårigheter.
Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter en anmälan.

Det var på våren 2015 som en förälder till ett barn tog kontakt med en psykolog för bedömning, eftersom barnet hade svårigheter både i skolan och i hemmet. Bedömningen från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) skulle kunna utesluta att en eventuell diagnos behövdes för barnet. Men barnet nekades den eftersom vårdgivaren bedömde att problemen inte var sådana att det behövdes en utredning.

Barnet fick inga alternativa insatser trots att problematiken hade ökat. Han fick allt fler aggressiva utbrott på skolan, fritidshemmet och hemma.
Efter flera turer fram och tillbaka anmälde föräldern BUP till IVO december 2016.
Föräldern skriver i anmälan att psykologen och PUB Ystad har skapat ett stort lidande för barnet på grund av en försenad diagnos och skapat lidande för familjen för att ha blivit utsatta för lögner och oprofessionellt bemötande. De har inte tagit barnets behov på allvar.

IVO anser att det är en brist att barnets behov och svårigheter inte har undersökts och bedömts på ett strukturerat sätt.
Inspektionen ansåg också att vårdgivaren har brustit när det gäller att se till att hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar enligt med verksamhetens processer och rutiner.

Men IVO fann inget skäl att kritisera hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat för att föräldern hade gett motsägelsefulla beskrivningar av barnets svårigheter.
2017 kunde en annan BUP-enhet fastställa att barnet lider av ADHD med autistiska drag.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×