”Kyrkans förskolor ska inte stängas”

STAFFANSTORP Nils-Ove Mårtenson i Kyrkans Bästa, kräver svar av Socialdemokraterna i Staffanstorps kyrkofullmäktige om framtiden för församlingens förskolor Axet och Druvan.

Han menar att S i riket går till val på att stänga religiösa skolor.

Nils-Ove Mårtenson ifrågasätter om det då är lämpligt att samtidigt bygga ut församlingsgården för öppna förskolan?
– Om Axet och Druvan skulle stängas blir deras lokaler tomma och då behövs inget nybygge för öppen förskola, menar Nils-Ove Mårtenson men hans tankegång avvisas av kyrkofullmäktiges ordförande, Björn Stigborg (S).
– Det finns inga som helst planer på att Axet och Druvan inte ska få fortsätta som i dag, säger han.
Socialdemokraterna som efter kyrkovalet i Staffanstorp ingick en allians med grupperingen Borgerligt Alternativ, har inga sådana avsikter, säger han.
– Både vi och Borgerligt Alternativ är helt överens om att vi inte ska ändra något i kyrkans förskoleverksamhet.

När det gäller Socialdemokraternas tankar om förbud mot religiösa skolor i landet finns inget beslut, påpekar han.
– Dessutom har det aldrig varit tal om ett totalförbud utan man har diskuterat ett förslag att inte tillåta extrema religiösa friskolor.
– Vi har ju många religiösa friskolor, både kristna, judiska och andra som funnits i väldigt många år och fungerar väl, säger Björn Stigborg.
Om Nils-Ove Mårtensons fråga till kyrkorådets ordförande angående Axet och Druvan, S:t Staffans båda förskolor i Staffanstorp, säger han att det finns ingen anledning till oro.
– Det tråkiga är att hans fråga skapar oro hos personal och andra berörda och det finns det ingen orsak till.
– Nils-Ove Mårtenson var med och startade förskolorna en gång i tiden och det gjorde han bra. Det är numera en riktigt stor förskoleverksamhet och den ska fortsätta.
– Men hur samhället ser ut om tio år vet vi inte i dag. Skulle en lag om förbud mot religiösa friskolor komma någon gång måste även vi rätta oss efter lagen, säger Björn Stigborg.

Den utbyggnad av församlingsgården som Nils-Ove Mårtenson också tar upp i sin fråga till kyrkorådets ordförande och i en interpellation även till kyrkofullmäktige, handlar om att göra plats åt kyrkans öppna förskola.

Den verksamheten har funnits i paviljonger men kommunen har dragit in sitt bidrag till dessa. Därmed måste församlingen besluta om man ska bygga till för att öppna förskolan ska kunna flytta in i församlingsgården permanent, eller själv bekosta nya paviljonger.
Det finns ett framtaget förslag på hur en tillbyggnad kan göras.
– Men något beslut är inte fattat än, understryker Björn Stigborg.
– Vi skulle aldrig bygga till om vi inte har full säkerhet för det i vår ekonomi, tillägger han.

Dagens fråga

Påsk och deckare hör ihop tycker norrmännen. Ska du läsa någon krimroman i helgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev