Foto: TT

Mobilförbud enbart i omklädningsrum

STAFFANSTORP Mobiltelefoner, surfplattor och datorer får inte användas i Bråhögsbadets omklädningsrum.
Men det blir inget förbud i simhallen enligt beslut i Staffanstorps kommunfullmäktige.

Debatten om mobilförbud i badhus har blossat upp på flera platser i landet i veckan.

Senast i tisdags slog badpersonal i Örnsköldsvik larm efter flera incidenter som kunde varit livshotande, skriver SVT. En flicka fick räddas ur bassängen vid två tillfällen. Badpersonal där har sen gått ut på sociala medier och uppmanat föräldrar att hålla koll på sina barn. Deras inlägg har delats av tusentals.
I Staffanstorp debatterades ett förslag om mobilförbud i badhuset på senaste kommunfullmäktigemötet. Men man gick inte hela vägen. Majoriteten fick igenom beslut om ett förbud i enbart omklädningsrummen på badet.

Beslutet var inte enigt. 15 ledamöter röstade för ett förbud även i simhallen men majoriteten, huvudsakligen bestående av allianspartierna, vann omröstningen med 25 röster mot 15, en avstod.
Det var med anledning av en motion från Werner Unger (S) som frågan om ett förbud kom upp.
– Redan innan motionen behandlats har den gjort nytta, konstaterade Pierre Sjöström (S).
– Skyltar med rekommendation att inte använda mobiler och surfplattor eller datorer i simhallen kom upp strax efter att förslaget om förbud lämnades in, sade han och yrkade på att motionen borde bifallas i sin helhet.
– Ett förbud säger vad vi inte får göra. Vi vet att alla inte efterlever det ändå, men det är en markering. Sen finns aspekten med fotografering och bilder också – många använder sina mobiler till det och det är tveksamt om det ska förekomma i en simhall, sade Pierre Sjöström.

Margareta Pauli (M) och ordförande i kultur- och fritidsnämnden yrkade att motionen skulle anses besvarad.
– Vi vill förbjuda mobiler, surfplattor och datorer i omklädningsrum på simhallen och se till att vi sätter upp skyltar där vårdnadshavare uppmanas att ha uppsikt över sina barn, sade hon och menade att motionen därmed skulle anses besvarad.
Werner Unger (S) tyckte fullmäktige borde gå hela vägen och besluta om förbud även i simhallen.
– Ska det behöva ske en olycka innan vi tar ett sånt beslut? Förbud finns redan i många kommuner, bland annat i Stockholm, varför kan inte vi? undrade han och yrkade bifall till sin motion.
Den fick också stöd av Harald Svedberg (V) och David Wittlock (MP).

Helene Öhman (partilös) ville inte ha något förbud.
– Vi måste vara realister. Även där det finns förbud sitter föräldrar med sina mobiler ändå, sade hon och menade att ett förbud bara skulle skapa mer problem.
– Vem ska avvisa och säga till dem som inte följer det? Vi kan inte stifta lagar här i fullmäktige.
David Wittlock (MP) tyckte dock att ett mobilförbud i simhallen borde vara lika självklart som andra regler i badhuset.
Efter debatt blev det omröstning och kommunstyrelsens förslag om förbud enbart i omklädningsrum och skyltar där man uppmanar vårdnadshavare att ha uppsyn över sina barn ska sättas upp, vann med 25 röster mot 15, en avstod.

Dagens fråga

Brukar du äta lutfisk på julafton?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev