Bob G Linds skylts vid Ales stenar. Foto: Privat

”Striden om Ales stenar inte över”

sydost Den långa tvisten om skyltarna vid Ales stenar är inte över. ”Vår dispens gäller till 2020.” Det meddelar Bob G Lind.

Ales stenarexperten Bob G Lind, astronomidocent Göran Henriksson och arkeolog Hans Ekerow har vänt sig till markägaren Statens fastighetsverk eftersom det planerar att ersätta den nuvarande informationen med en egen skylt i sommar.
De påtalar att de har erhållit dispens av länsstyrelsen i Skåne fram till 2020.

De två skyltarna ger olika versioner av Ales stenars bakgrund och ålder. Ystads kommuns skylt hävdar att monumentet med 59 stenar är en skeppssättning som restes mellan år 600 och 1 000 efter Kristi födelse och Bob G Linds teori är att det är ett solur från 700-talet före Kristus.
De skriver att de räknar med fortsatt dispens för skylten eftersom intresset för den forskningen är stor världen över och har fått uppmärksamhet genom ansedda tidskrifter och vetenskapliga artiklar.

De anser att uppmärksamheten kring deras skylt har bidragit till att Ales stenar har blivit ett av Sveriges största turistattraktionen med cirka 800 000 besökare årligen.
”Samtidigt har vi fått veta att länsstyrelsen har samma uppfattning som vi, om att vår vetenskapliga skyltinformation ökar upplevelsen för besökarna till Ales stenar,” skriver de.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev