Vellinge krävde gratis mark för bygglov

HÖLLVIKEN Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Höllvikenparet Tommie och Lena Dahlström Vellinge kommun för att felaktigt ha krävt att de avstod en del av sin fastighet till kommunen för att beviljas bygglov.

I våras överlämnade Centrum för rättvisa ett kravbrev till Vellinge kommun för makarna Dahlströms räkning men inget har hänt. På tisdagen lämnade paret in en stämningsansökan till Malmö tingsrätt och yrkar att kommunen ska ersätta dem för marken som de menar tvingats från dem. Paret kräver även att de förrättningskostnader de tvingats stå för ska betalas av Vellinge kommun. Totalt handlar det om drygt 80 000 kr.

Bakgrunden är att Vellinge kommun krävde att Tommie och Lena Dahlström avstod en del av sin fastighet till kommunen i samband med att de 2012 ansökte om bygglov för att bygga ett hus på sin tomt på Trulsibrunnsvägen i Höllviken.
Makarna fick då först muntligen och sedan skriftligen beskedet att om de inte avsade sig marken skulle inte bygglov beviljas.
Till det fick de även själva stå för förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet.

– Kommunen hade en idé om att de inte kunde bevilja bygglov om det fanns allmän platsmark på fastigheten. Därför tvingades de att ge bort marken, säger Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa, som företräder paret.
Paret Dahlström ansåg sig inte ha något annat val än att skriva på avtalet. Men nu har Centrum för rättvisa engagerat sig i ärendet som ett led i arbete mot äganderättskränkningar i svenska kommuner.

Förfarandet saknade enligt Johannes Forssberg stöd i lag och handlar om en form av olaglig bygglovsutpressning.
– De har tvingats att ge bort mark utan någon som helst ersättning.
Enligt en granskning från Sydsvenskan har ett trettiotal småhusägare i Vellinge drabbats på liknande sätt.

– I detaljplanen är en liten remsa på parets fastighet utlagd på allmän platsmark, men den har aldrig använts. Idén var en gång att bredda vägen, men det har aldrig gjorts, säger Johannes Forssberg.
Han pekar även på att marken tillhör områdets vägförening och inte Vellinge.

Dagens fråga

Odlar du grönsaker eller örter hemma?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev