Skåningar förtjänar bättre vård

Insändare Krisen inom sjukvården förmedlas ofta med siffror. Men bakom varje siffra finns människor som inte får den vård de behöver.

Under de senaste fyra åren med rödgrönt styre så har sjuka och äldre fått uppleva ett välfärdssvek. Vården har på punkt efter punkt försämrats. Väntetiderna på akuten har ökat. Överbeläggningarna har ökat. Och köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat.

Faktum är att på bara fyra år så har vårdköerna fördubblats, och idag så är det fler människor som fått vänta för länge på vård än som bor i Lund. Dessa enorma köer skapar inte bara oro för patienterna. Utan skapar även stress och arbetsplatsproblem för sjukvårdspersonalen, vilken patient ska tvingas vänta och därmed utsättas för ökad risk?
Värst drabbat av detta välfärdssvek är de sjukhus som sedan tidigare haft svårigheter. Ett av dessa är Helsingborgs lasarett. Det råder ingen tvekan om att personalen på Helsingborgs lasarett gör ett hästjobb för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till sina medmänniskor. Men de får inte förutsättningarna för att kunna genomföra sitt arbete.

För varje år som gått så har antalet vårdplatser blivit färre. Sedan 2014 så har mer än var tionde vårdplats försvunnit ifrån Helsingborgs lasarett. Detta har fått direkta konsekvenser. Det kan man bland annat se genom att antalet övernattningar på akuten som har ökat med över 600 procent ifrån 2014 till 2017 och att antalet anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har mer än fördubblats.
Landstingen klarar inte av sitt vårduppdrag. Landstingen var ett steg framåt när de bildades i mitten av 1800-talet. Men dagens sjukvård är så specialiserad och det krävs en nationell samordning för att ge bästa kvalitet. I dag möter patienter en sjukvård där man är hyfsat bra på mycket, i stället för väldigt bra på något speciellt. Och det beror på att uppdelningen av vården utifrån landsting.
Den bästa vården får man om den avancerande sjukvården ges vid speciella kompetenscentrum och den lokala sjukvården inriktar sig på att skapa god tillgänglighet till vårdcentraler och husläkare. Men med dagens struktur försöker de flesta landsting utföra alla form av sjukvård i stället för att samordna resurser. Effekten blir en dyrare och mindre kvalitativ vård.

Även om ett slopande av landstingens sjukhusansvar är avgörande för en bättre sjukvård så går det dock att förbättra vården redan nu. Detta genom smarta reformer som hjälper Region Skåne och andra landsting att skapa en bättre vård. Därför har vi kristdemokrater i vår oppositionsbudget avsatt 27,5 miljarder kronor utöver regeringens anslag. Pengar som skulle gå till en återinförd kömiljard, mer läkartid för patienter, fler medarbetare och fler vårdplatser.

Ebba Busch-Thor
partiledare (kd)

Birgitta Södertun
gruppledare Region Skåne (kd)

Lars Thunberg
kommunalråd, Helsingborg (kd)

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev